Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 2

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 2

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 2 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Circle the correct word

1. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caodress / skirt
2. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caodrink/ food
3. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caograpes/ tomato
4. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caobathroom/ kitchen
5. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caodoctor/ farmer

II. Choose the answer and write

A. It’s blueB. No, I am notC. I’m fineD. It’s a rulerE. Yes, it is

1. How are you?

2. Is this your pen?

3. What color is your car?

4. Are you seven?

5. What is this?

III. Order the words:

1. he/ Is/ pilot?/ a

_______________

2. a/ She’s/ nurse.

_______________

3. my/ This/ kite./ is

_______________

4. are/ How/ you?

________________

5. don’t/ I/ grapes./ like

_________________

IV. Read and tick (√) or cross (x)

My name is Linda. I live in a house. I live with my mum, my dad and my elder sister, Mary. Upstairs there are three bedrooms. My bedrooms is pink. The bathroom is upstairs. The kitchen is downstairs. It is very big.

1. Mary is Linda’s sister

2. There are four bedrooms

3. The bathroom is upstairs

4. The kitchen is very small

5. The kitchen is downstairs

-The end-

Đáp án đề thi lớp 2 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Circle the correct word

1. Dress

2. Drink

3. Grapes

4. Bathroom

5. Doctor

II. Choose the answer and write

1. C

2. E

3. A

4. B

5. D

III. Order the words:

1. Is he a pilot?

2. She’s a nurse.

3. This is my kite.

4. How are you?

5. I don’t like grapes

IV. Read and tick (√) or cross (x)

1. √

2. x

3. √

4. x

5. √

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020, Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 3 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
14 1.971
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm