Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 1

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 2

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 2 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Look at the pictures and match:

1. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoA. socks
2. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoB. Living room
3.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoC. umbrella
4.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoD. apple
5.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoE. T-shirt
6.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoF. chick

II. Write “a” or “an”

1. ____ egg

2. ____ book

3. ____ umbrella

4. ____ sandwich

5. ____ drink

III. Write the words in the correct order

1. my/ this/ Is/ car?

___________________

2. an/ egg/ got/ you/ Have?

___________________

3. two/ ‘ve/ got/ apples/ I

___________________

4. haven’t/ got/ I/ biscuits/ three

____________________

5. aren’t./ No, / they

____________________

IV. Circle the correct words:

1. Where’s/ Where are my mom and dad?

2. Where’s/ Where are Linda?

3. Where’s/ Where are your uncle and aunt?

4. Where’s/ Where are Grandma?

V. Read and write:

appletrousersskirt
kitchenbananagarden

foodclothesrooms
bananatrouserskitchen
appleskirtgarden

-The end-

Đáp án đề thi lớp 2 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Look at the pictures and match:

1. D

2. C

3. E

4. B

5. F

6. A

II. Write “a” or “an”

1. An

2. A

3. An

4. A

5. A

III. Write the words in the correct order

1. Is this my car?

2. Have you got an egg?

3. I’ve got two apples.

4. I haven’t got three biscuits

5. No, they aren’t

IV. Circle the correct words:

1. Where are

2. Where’s

3. Where are

4. Where’s

V. Read and write:

foodclothesrooms
bananatrouserskitchen
appleskirtgarden

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020, Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 cả năm có lời giải chi tiết.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 2.714
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm