Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HC KÌ 2 LP 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART I. LISTENING (20 minutes)
Question 1. Listen and circle A or B from sentence 1 to 5. There is one example(1,25 pt)
0. Example:
B
1.
A
B
2.
A
B
3.
A
B
4.
A
B
5.
A
B
Question 2. Listen and tick from sentence 6 to 10. There is one example(1,25 pt)
Example:
0.
V W
A
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 3. Listen and colour from sentence 11 to 15. There is one example(1,25 pt)
0.
Example:
A
B
11
A
B
12
A
B
13
A
B
14
A
B
A
B
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
15
Question 4. Listen and complete from sentence 16 to 20. There is one example(1,25 pt)
Example:
0. This is my pretty van.
16. Stop the ta….i, please.
17. I have a ….acht.
18. Can you see a …..atch?
19. Look! There is a .ebra in the zoo.
20. The …..ellow window is pretty .
PART II. READING AND WRITING (15 minutes)
Question 5. Read and circle from sentence 21 to 24. There is one example(1 pt)
0.
Example:
zoo
B
21.
yogurt
A
B
22
six boxes
A
B
A

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 cuối học kì 2

Đề thi cuối năm lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe và đáp án chi tiết nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh thường gặp giúp học sinh lớp 2 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.424
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm