Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 1

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh nâng cao lớp 2 có đáp án năm 2020

Mời các bạn luyện tập với Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 - Đề 1. Đây là đề thi trực tuyến nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề kiểm tra Tiếng Anh 2 học kì 2 bao gồm nhiều dạng bài tập nâng cao khác nhau, có hình ảnh minh họa giúp các em hứng thú hơn khi làm bài.

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 2, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 Tiếng Anh 2. Bộ đề thi được để dưới dạng trực tuyến, các em có thể vào làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 1.

Mời các em luyện tập tiếp: Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 2

 • I. Look at the pictures and match:
  1. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoA. socks
  2. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoB. Living room
  3.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoC. umbrella
  4.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoD. apple
  5.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoE. T-shirt
  6.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoF. chick
 • 1.
  Các em chỉ điền đáp án là các chữ cái A, B, C ..... tương ứng
  D
 • 2.
  C
 • 3.
  E
 • 4.
  B
 • 5.
  F
 • 6.
  A
 • II. Write “a” or “an”
 • 1. ____ egg
 • 2. ____ book
 • 3. ____ umbrella
 • 4. ____ sandwich
 • 5. ____ drink
 • III. Write the words in the correct order
 • 1. my/ this/ Is/ car?
  Is this my car?
 • 2. an/ egg/ got/ you/ Have?
  Have you got an egg?
 • 3. two/ ‘ve/ got/ apples/ I.
  I’ve got two apples.
 • 4. haven’t/ got/ I/ biscuits/ three.
  I haven’t got three biscuits.
 • 5. aren’t./ No, / they
  No, they aren’t.
 • IV. Circle the correct words:
 • 1. .................. my mom and dad?
 • 2. ....................... Linda?
 • 3...................... your uncle and aunt?
 • 4. ............. Grandma?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 382
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 2

  Xem thêm