Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 5

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh nâng cao lớp 2 có đáp án năm 2020

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 - Đề 5 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề kiểm tra Tiếng Anh 2 học kì 2 bao gồm nhiều dạng bài tập nâng cao khác nhau dành cho học sinh khá giỏi, giúp các em ôn luyện nhiều trình độ khác nhau.

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 2, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 2. Bộ đề thi bao gồm cả các dạng bài cơ bản và nâng cao, được để dưới dạng trực tuyến, thông qua đó, các em có thể vào làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 5.

 • I. Find and write
  creamorbeewifeturesaw
 • 1. doc _ _
  Điền đầy đủ cả từ
  doctor
 • 2. house _ _ _ _
  Housewife
 • 3. fris _ _
  Frisbee
 • 4. see _ _ _
  Seesaw
 • 5. ice - _ _ _ _ _
  Ice-cream
 • 6. pic _ _ _ _
  Picture
 • II. Look at the picture and write
  1.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
  2.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
  3.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
  4.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
  5.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
 • 1.
  Bird
 • 2.
  Puzzle
 • 3.
  Kite
 • 4.
  Teddy bear
 • 5.
  Bike
 • III. Match
  1. What’s your favorite color?A. No, it isn’t
  2. What’s your name?B. She is 35 years old
  3. How are you?C. It’s yellow
  4. Is this your ship?D. Fine, thanks
  5. How old is your mother?E. My name’s Anna
 • 1.
  C
 • 2.
  E
 • 3.
  D
 • 4.
  A
 • 5.
  B
 • IV. Order the words:
 • 1. her/ Are/ socks?/ these
  Are these her socks?
 • 2. aren’t./ No, / they
  No, they aren’t.
 • 3. apple?/ Where/ the/ is
  Where is the apple?
 • 4. nurse?/ a/ Is/ she
  Is she a nurse?
 • 5. policeman/ father/ My/ a/ is.
  My father is a policeman.
 • V. Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 581
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 2

  Xem thêm