Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 5

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 2

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 2 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Find and write

creamorbeewifeturesaw

1. doct _ _

2. house _ _ _ _

3. fris _ _

4. see _ _ _

5. ice - _ _ _ _ _

6. pic _ _ _ _

II. Look at the picture and write

1.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
2.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
3.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
4.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
5.Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

III. Match

1. What’s your favorite color?A. No, it isn’t
2. What’s your name?B. She is 35 years old
3. How are you?C. It’s yellow
4. Is this your ship?D. Fine, thanks
5. How old is your mother?E. My name’s Anna

IV. Order the words:

1. her/ Are/ socks?/ these

2. aren’t./ No, / they

3. apple?/ Where/ the/ is

4. nurse?/ a/ Is/ she

5. policeman/ father/ My/ a/ is

V. Choose the odd one out

1. A. applesB. fruitsC. grapesD. tomatoes
2. A. living roomB. bedroomC. yardD. kitchen
3. A. bodyB. eyesC. handsD. hair
4. A. T-shirtB. blouseC. jacketD. socks
5. A. lemonadeB. orange juiceC. waterD. sandwich

-The end-

Đáp án đề thi lớp 2 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Find and write

1. Doctor

2. Housewife

3. Frisbee

4. Seesaw

5. Ice-cream

6. Picture

II. Look at the picture and write

1. Bird

2. Puzzle

3. Kite

4. Teddy bear

5. Bike

III. Match

1. C

2. E

3. D

4. A

5. B

IV. Order the words:

1. Are these her socks?

2. No, they aren’t

3. Where is the apple?

4. Is she a nurse?

5. My father is a policeman

V. Choose the odd one out

1. B

2. C

3. A

4. D

5. D

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 2, Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 cả năm có lời giải chi tiết.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 882
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 Xem thêm