Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 3

Đề thi học kì 2 Toán nâng cao lớp 2 có đáp án năm 2020

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 3 là tài liệu ôn thi trực tuyến trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Toán 2 bao gồm nhiều dạng bài tập nâng cao khác nhau, dành cho các em học sinh khá, giỏi. Đề có đáp án và hướng dẫn giải giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

Bộ đề thi học kì 2 Toán 2 trên VnDoc.com bao gồm nhiều đề thi khác nhau do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Bên cạnh các dạng đề thi cơ bản thì các em cũng nên luyện thêm phần nâng cao. Bộ đề thi được để dưới dạng trực tuyến, các em có thể vào làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đây là cách học gây sự hứng thú cho các em vì các em có thể biết được điểm số của mình trên hệ thống bài thi của mình.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề nâng cao số 3

 • I. Phần trắc nghiệm:
 • Câu 1: Số lớn nhất trong các số dưới đây là:
 • Câu 2: Bạn Lan có một quyển vở 52 trang, Lan đã viết hết 2 chục và 3 trang. Hỏi quyển vở còn lại bao nhiêu trang chưa viết?
 • Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 682 – 231 ... 144 + 382 là:
 • Câu 4: Thứ ba tuần này là ngày 1/6. Vậy thứ năm của hai tuần nữa là ngày nào?
 • Câu 5: Năm nay ông 8 chục tuổi, ông hơn bố 28 tuổi. Hỏi bố năm nay bao nhiêu tuổi?
 • Câu 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Tìm X, biết:
 • a, X + X + X – (X + X) = 29 + 43
  X = .........
  Điền kết quả cuối cùng của X
  72

  a, X + X + X – (X + X) = 29 + 43

  X + X + X – (X + X) = 72

  X + X + X – X – X = 72

  X + X – X = 72

  X = 72

 • b, X + X + X + 33 = 51
  X = ...................
  6

  b, X + X + X + 33 = 52

  3 x X = 51 – 33

  3 x X = 18

  X = 18 : 3

  X = 6

 • Bài 2:
 • a, Viết tiếp 2 số thích hợp vào dãy số: 1, 2, 3, 5, 8, ....., .....
  13, 21
  a, Thấy rằng 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8 nên hai số tiếp theo là: 5 + 8 = 13 và 8 + 13 = 21
 • b, Tìm hiệu lớn nhất của hai số có hai chữ số
  Hiệu lớn nhất của hai số có hai chữ số là ............
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  89

  b, Để được hiệu lớn nhất của hai số có hai chữ số thì số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số bị trừ là số bé nhất có hai chữ số

  Hiệu giữa hai số bằng: 99 – 10 = 89

 • Bài 3:
 • a, Tháng 5, bố của Hà đi làm 2 tuần và 5 ngày. Hỏi bố của Hà đi làm bao nhiêu ngày?
  Bố của Hà đi làm ......... ngày
  19

  a, Vì 1 tuần có 7 ngày nên 2 tuần ứng với số ngày là:

  7 x 2 = 14 (ngày)

  Số ngày bố của Hà đi làm trong tháng 5 là:

  14 + 5 = 19 (ngày)

  Đáp số: 19 ngày

 • b, Lớp 1A trồng được 42 cây, lớp 1B trồng được ít hơn lớp 1A là 13 cây. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?
  Cả 2 lớp trồng được ......... cây.
  71

  b, Lớp 1B trồng được số cây là:

  42 – 13 = 29 (cây)

  Tổng số cây hai lớp 1A và 1B trồng được là:

  42 + 29 = 71 (cây)

  Đáp số: 71 cây

 • Bài 4: Hãy tính chu vi tam giác ABC biết tam giác ABC có cạnh dài 16cm, cạnh BC dài 18cm và cạnh CA dài 25cm.
  Chu vi tam giác đó là ........cm
  Điền kết quả cuối cùng
  59

  Chu vi của tam giác ABC là:

  16 + 18 + 25 = 59 (cm)

  Đáp số: 59cm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 541
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 2

  Xem thêm