Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 5

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Toán có đáp án năm 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 5 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Toán 2 bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau, có đáp án cho các em luyện tập, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Bộ đề thi học kì 2 Toán 2 trên VnDoc.com là bộ đề luyện thi trực tuyến giúp các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đây là cách học gây sự hứng thú cho các em vì các em có thể biết được điểm số của mình trên hệ thống bài thi của mình.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

 • Bài 1.
 • a) Chín trăm hai mươi mốt viết là:
 • b) Số liền trước số 342 là:
 • Bài 2. Giá trị của chữ số 8 trong 287 là:
 • Bài 3.

  Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

  a) Trong hình vẽ bên có mấy hình tam giác

 • b) Trong hình bên có mấy hình chữ nhật
 • Bài 4. Thứ 3 tuần này là ngày 5 tháng 4, thứ 3 tuần sau là ngày mấy ?
 • Bài 5. Số?
 • a) 910, 920, 930, ……, ……, 960
  940, 950
 • b) 212, 213, 214, ……, ……, 217, 218
  215, 216
 • Bài 6. Điền dấu thích hợp vào ô trống >, <, =.
 • a) 16kg + 9kg .... 33kg - 8kg
 • b) 200cm + 30cm .... 203cm
 • PHẦN 2. Tự luận
 • a) 973 – 251 =
  722
 • b) 342 + 251 =
  593
 • Bài 8. Tìm x biết
 • a) x x 3 = 12
  x =
  Điền kết quả cuối cùng của x
  4

  a) x x 3 = 12

  => x = 12 : 3 = 4

 • b) x : 5 = 8
  x =
  40

  b) x : 5 = 8

  => x = 8 x 5 = 40

 • Bài 9. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: 13cm, 17cm, 24cm
  Chu vi hình tam giác đó là .......cm
  54

  Chu vi hình tam giác là:

  13 + 17 + 24 = 54 (cm)

  Đáp số: 54 cm

 • Bài 10. Lớp 2A có 32 học sinh xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
  Mỗi hàng có .......... học sinh.
  Điền kết quả cuối cùng
  8

  Mỗi hàng có số học sinh là:

  32 : 4 = 8 (học sinh)

  Đáp số: 8 học sinh.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 681
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 2

  Xem thêm