Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 1

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Toán có đáp án năm 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 1 là đề thi trực tuyến nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Toán 2 bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau, giúp các em ôn tập lại kiến thức, chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao. Đề có đáp án và hướng dẫn giải giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

Bộ đề thi học kì 2 Toán 2 online trên VnDoc.com bao gồm nhiều đề thi khác nhau được để dưới dạng trực tuyến. Thông qua đó, các em có thể vào làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đây là cách học gây sự hứng thú cho các em vì các em có thể biết được điểm số của mình trên hệ thống bài thi của mình.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

 • Phần I:
 • 1. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)
 • a. Số liền sau của 891 là 890
 • b. Số lớn nhất có ba chữ số là 999
 • c. Các số 289, 305, 350, 355 đã xếp theo thứ tự tăng dần.
 • d. 900 đồng – 200 đồng = 700 đồng
 • 2. Nối số với tổng thích hợp

  675

  900 + 80 + 9

  989

  600 + 70 + 5

  440

  400 + 40

  404

  400 + 4

 • 2. Khoanh vào số lớn nhất. 542; 429 ; 529 ; 490.
 • 3. Khoanh vào chữ trước kết quả đúng
 • a.

  ……..mm = 1m

  1km = ………..m

 • b. 4 x 8 + 39 = ?
 • Phần II:
 • 1. Đặt tính rồi tính:
 • 90 – 32 =
  58
 • 59 + 35 =
  94
 • 425 + 343 =
  768
 • 789 – 255 =
  534
 • 2. Tìm x biết
 • a/ x - 27 = 63
  x =
  Điền kết quả cuối cùng
  90

  a/ x - 27 = 63

  => x = 63 + 27 = 90

 • b/ x : 4 = 5
  x =
  20

  b/ x : 4 = 5

  => x = 5 x 4 = 20

 • 3. Tính
 • 40 : 5 x 4 =
  32
 • 3 x 7 + 59 =
  80
 • 4. Bể thứ nhất chứa 885l nước, bể thứ hai chứa ít hơn bể thứ nhất 215l nước. Hỏi bể thứ hai chứa bao nhiêu lít nước? (1đ)

  Bể thứ hai chứa số lít nước là: ....... (lít)

  Điền kết quả cuối cùng
  670

  Bể thứ hai chứa số lít nước là:

  885 - 215 = 670 (lít)

  Đáp số: 670 lít.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 1.049
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 2

  Xem thêm