Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 7

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Mời các em học sinh luyện tập với Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 7. Đây là đề thi trực tuyến nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 2 với các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em học sinh làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Toán, đồng thời ôn tập lại kiến thức được học trong giữa học kì 2 lớp 2 hiệu quả.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 là tài liệu ôn thi trực tuyến trên VnDoc.com với nhiều dạng bài khác nhau giúp các em học sinh lớp 2 trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả sau khi làm xong.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 7

Tham khảo thêm:

 • Câu 1. Tìm x biết: x : 3 = 20 : 5
 • Câu 2. Chu vi của tam giác có cạnh 1dm; 2dm và 5cm là:
 • Câu 3. Kết quả của phép tính 19km + 27km là:
 • Câu 4. Kết quả phép tính 4 x 8 : 2 là:
 • Câu 5. Ngày sinh nhật của bạn Yến là 29 tháng 2. Hỏi sau bao lâu bạn Lan lại được sinh nhật đúng ngày?
 • Câu 6.

  Mỗi học sinh được tặng 5 quyển vở nếu được học sinh giỏi. Nếu có 8 học sinh được học sinh giỏi thì tổng số vở mà 8 học sinh đó nhận được là:

 • Câu 7. Phép nhân 4 x 5 có kết quả bằng kết quả của tổng nào dưới đây?
 • Câu 8. Mỗi hàng có 5 bông hoa. 6 hàng như thế có số bông hoa là:
 • Câu 9. 20 giờ còn được gọi là:
 • Câu 10.

  Hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 2dm; 17cm và 15cm. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu?

 • Câu 11. Có bao nhiêu hình tam giác trong hình dưới đây?

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 7

 • Câu 12. Chú Kangaroo ở trong bao nhiêu hình tròn:

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 7

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 524
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm