Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 5 là đề thi trực tuyến nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 2 với các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến có đáp án, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán lớp 2, được học trong giữa học kì 2 lớp 2.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 được giới thiệu trên VnDoc.com là bộ đề trực tuyến giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập để chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới. Thông qua kênh học tập trực tuyến này, phụ huynh cũng dễ dàng hướng dẫn các con mình làm bài. Phần đáp án có hướng dẫn giải giúp các con hiểu cách làm hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Tham khảo thêm:

 • I. Trắc nghiệm
 • Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
 • a) Cho 1 m =………… cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 • b. Số 863 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là: ………..
 • Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng
 • a/. Khoảng thời gian ngắn nhất là:
 • b/. 2 giờ = …… phút, số cần điền vào chỗ chấm là:
 • II. Tự luận
 • Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ trống thích hợp
 • 4 x 6…… 4 x 3
 • 2 x 3 ……. 3 x 2
 • 3 x 10……5 x 10
 • 4 x 9 …… 5 x 4
 • Bài 4. Tính nhẩm
 • 8 : 4 =
  2
 • 3 : 3 =
  1
 • 3 x 6 =
  18
 • 50 : 5 =
  10
 • 12 : 4 =
  3
 • 3 x 9 =
  27
 • 5 x 2 =
  10
 • 5 x 5 =
  25
 • Bài 5:

  Tính chu vi tam giác ABC có độ dài các cạnh là 4 cm

  Đề thi giữa kì 2 lớp 2
  Trả lời:
  Chu vi tam giác đó là: ..........cm

  12
  Chu vi tam giác đó là: 4 + 4 + 4 = 12cm
  Đáp số: 12cm
 • Bài 6: Tìm X
 • a/. X x 3 = 15
  X = .........
  5
  X x 3 = 15
  X = 15 : 3
  X = 5
 • b/. x – 15 = 37
  x = ......
  52
  x – 15 = 37
  x = 37 + 15
  x = 52
 • Bài 7:
  Mỗi học sinh được mượn 3 quyển sách. Hỏi 7 học sinh mượn bao nhiêu quyển sách?
  Trả lời:
  7 học sinh được mượn số sách là: ........ quyển sách
  21
  7 học sinh được mượn số sách là: 3 x 7 = 21 (quyển sách)
  Đáp số: 21 quyển sách
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 1.029
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm