Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 2 là đề luyện thi trực tuyến nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 2 trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Toán 2 bao gồm cả câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, giúp các em học sinh học tốt Toán lớp 2, đồng thời chuẩn bị tốt cho các bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Để giúp các em học sinh có thể tự học và tự làm bài hiệu quả, VnDoc giới thiệu tài liệu ôn thi giữa học kì 2 lớp 2 trực tuyến giúp các em có thể trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả sau khi làm xong. Thông qua kênh học tập trực tuyến này, phụ huynh cũng dễ dàng hướng dẫn các con mình làm bài. Phần đáp án có hướng dẫn giải giúp các con hiểu cách làm hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 2

 • I. TRẮC NGHIỆM
 • Câu 1. Cho hai số: Số bị trừ là 19, số trừ là 17. Hiệu hai số đó là:
 • Câu 2. Trong phép chia, số bị chia là 4 chục, nếu số chia là 5 thì thương là:
 • Câu 3. Bạn Lan ngủ trưa thức dậy lúc 1 giờ, có thể nói Lan thức dậy lúc:
 • Câu 4.

  Một đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng có độ dài 28cm. Tổng độ dài đoạn thẳng thứ nhất và đoạn thẳng thứ hai là 9cm. Hai đoạn thẳng còn lại dài là:

  Hai đoạn thẳng còn lại dài:
  28 - 9 = 19cm
  Đáp số: 19cm
 • Câu 5.

  32 học sinh xếp đều thành 4 hàng, mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

 • Câu 6. 12 : 3 + 3 = … Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
 • II. TỰ LUẬN
 • Bài 1. Tính:
 • 3 x 7 = ………
  21
 • 5l x 2 = …………
  10l
 • 20 : 5 = ……
  4
 • 15cm : 3 = ………
  5cm
 • 4 x 3 = …………
  12
 • 3kg x 5 = ………
  15kg
 • 15 : 3 = …………
  5
 • 32dm : 4 = ……………
  8dm
 • Bài 2. Tìm x:
  a) 3 x X = 27
  X = .............
  Điền kết quả cuối cùng của X
  9
  3 x X = 27
  X = 27 : 3
  X = 9
 • b) X : 5 = 4
  X = ...........
  Điền kết quả cuối cùng của X
  20
  X : 5 = 4
  X = 4 x 5
  X = 20
 • Bài 3.
  Thư viện nhà trường nhận về một số sách và chia đều vào 4 ngăn, mỗi ngăn có 5 quyển. Hỏi thư viện đã nhận tất cả bao nhiêu quyển sách?
  Trả lời:
  Thư viện đã nhận tất cả........... quyển sách
  Điền kết quả cuối cùng
  20
  Thư viện đã nhận tất cả số sách là:
  4 x 5 = 20 quyển sách
  Đáp số: 20 quyển sách
 • Bài 4. Tính chu vi hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 3dm, 4dm, 5dm, 6dm.
  Chu vi hình tứ giác ABCD là: ...............dm
  18
  Chu vi hình tứ giác ABCD là:
  3 + 4 + 5 + 6 = 18dm
  Đáp số: 18dm
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 1.184
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm