Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 3

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 3 với các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến có đáp án, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố môn Toán lớp 2, đồng thời chuẩn bị tốt cho các bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

VnDoc giới thiệu tài liệu ôn thi giữa học kì 2 lớp 2 trực tuyến giúp các em học sinh lớp 2 có thể trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả sau khi làm xong. Thông qua kênh học tập trực tuyến này, phụ huynh cũng dễ dàng hướng dẫn các con mình làm bài. Phần đáp án có hướng dẫn giải giúp các con hiểu cách làm hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 3

Tham khảo thêm:

 • I. TRẮC NGHIỆM
 • Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: … x 5 = 25
 • Câu 2. Khoanh vào chữ đặt dưới hình tô màu 1/3

  Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

 • Câu 3. Viết phép nhân thích hợp cho: 4 + 4 + 4 + 4 + 4:
 • Câu 4. Đường gấp khúc dưới đây có độ dài là:

  Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

 • Câu 5.

  Có 30 bông hoa cắm vào các bình, mỗi bình có 5 bông hoa. Hỏi cắm được tất cả bao nhiêu bình?

 • Câu 6. Kết quả của phép tính 0 x 3 là:
 • Câu 7. 10 giờ đêm còn được gọi là:
 • Câu 8. Tính: 7 x 5 : 5?
 • II. TỰ LUẬN
 • Bài 1. Tính:
 • a) 5 x 7 – 15 =
  20
 • b) 2 x 5 + 29 =
  39
 • Bài 2. Tìm x biết:
 • a) X x 5 = 20
  X = ...........
  4
  X x 5 = 20
  X = 20 : 5
  X = 4
 • b) x : 4 = 8
  x = ........
  32
  x : 4 = 8
  x = 8 x 4
  x = 32
 • Bài 3. Có 35 bạn xếp thành 5 hàng bằng nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?
  Mỗi hàng có ......... bạn
  7
  Số bạn trong mỗi hàng là:
  35 : 5 = 7 bạn
  Đáp số: 7 bạn
 • Bài 4. Tìm một số biết rằng số đó chia cho 5 thì được 4.
  Số đó là........
  20
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 839
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm