Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 4

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 4 nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 2 với các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến có đáp án, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán lớp 2, được học trong giữa học kì 2 lớp 2.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 được giới thiệu trên VnDoc.com là bộ đề trực tuyến giúp các em học sinh lớp 2 trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả sau khi làm xong. Thông qua kênh học tập trực tuyến này, phụ huynh cũng dễ dàng hướng dẫn các con mình làm bài. Phần đáp án có hướng dẫn giải giúp các con hiểu cách làm hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 4

Tham khảo thêm:

 • I. TRẮC NGHIỆM
 • Câu 1. Kết quả của phép tính 9 x 4 + 5 là:
 • Câu 2.

  Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau mà tổng hai chữ số của số đó bằng 8?

 • Câu 3. Đồng hồ chỉ:

  Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

 • Câu 4. Trong một phép trừ, số bị trừ là 42, hiệu là 18. Số trừ là:
 • Câu 5. Thứ hai tuần này là ngày 12. Hỏi thứ hai tuần sau là ngày bao nhiêu?
 • Câu 6. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 …... 5 x 5
 • II. TỰ LUẬN
 • Bài 1. Tính
 • a) 4 x 8 + 10 =............
  42
 • b) 5 x 9 + 17 =
  62
 • Bài 2. Tìm x biết:
 • a) X x 5 = 35
  X = ........
  7
  X x 5 = 35
  X = 35 : 5
  X = 7
 • b) x : 3 = 25 – 21
  x = ..........
  12
  x : 3 = 25 – 21
  x : 3 = 4
  x = 3 x 4
  x = 12
 • Bài 3. Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?
  Mỗi tổ có ........ học sinh.
  8
  Mỗi tổ có số học sinh là:
  24 : 3 = 8 (học sinh)
  Đáp số: 8 học sinh
 • Bài 4. Tính chu vi hình tam giác biết độ dài các cạnh là 1dm, 2cm, 9cm.
  Chu vi hình tam giác đó là: ...........cm
  21
  Đổi 1dm = 10cm
  Chu vi hình tam giác đó là:
  10 + 2 + 9 = 21cm
  Đáp số: 21cm
 • Bài 5. Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.
  Số cần tìm là .........
  93
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 948
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm