Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 3 là đề thi trực tuyến nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 2 với các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em ôn tập lại kiến thức được học trong giữa học kì 2 lớp 2 hiệu quả.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 là tài liệu ôn thi trực tuyến trên VnDoc.com giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập để chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới. Thông qua kênh học tập trực tuyến này, phụ huynh có thể hướng dẫn các con mình làm bài. Phần đáp án có hướng dẫn giải giúp các con hiểu cách làm hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Tham khảo thêm:

 • Câu 1. Có 18 cái kẹo chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo?
 • Câu 2. Cho phép nhân 3 x 7 = 21. Con hãy khoanh vào phép chia thích hợp với phép nhân đó:
 • Câu 3.

  Một đoạn dây đồng được uốn thành một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh là 4cm. Hỏi chu vi của của hình tam giác đó bằng bao nhiêu?

 • Câu 4. Tìm số có hai chữ số, biết tích của hai chữ số là 12 và chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 4. Số đó là:
 • Câu 5. 27 học sinh xếp thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
 • Câu 6. 14 giờ còn được gọi là:
 • Câu 7. Tìm x biết: x : 4 = 3
 • Câu 8. Có 18 cái kẹo được chia đều vào 3 hộp, sau đó mỗi hộp lại chia vào 2 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi nhỏ có bao nhiêu cái kẹo?
 • Câu 9. Tìm x biết: 45 + x = 100 - 13
 • Câu 10. Nếu ngày 15 tháng 1 là thứ ba thì thứ ba tuần tiếp theo là:
 • Câu 11. Điền vào chỗ trống:
 • a) Tổng của 6 số 4 viết dưới dạng phép nhân là: …………
  4 x 6
 • b) Tổng của 4 số 5 viết dưới dạng phép nhân là: ……
  5 x 4
 • c) Tổng của 6 số 3 viết dưới dạng phép nhân là: …………
  3 x 6
 • d) Tổng của 4 số 8 viết dưới dạng phép nhân là: ……………
  8 x 4
 • Câu 12. Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 80
 • Câu 13. Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông:

  Đề thi giữa học kì 2 lớp 2

 • Câu 14.

  Bống được mẹ giao nhiệm vụ đó là xếp 30 quả cam đều vào các đĩa. Mỗi đĩa có 6 quả. Bống không giỏi tính toán con hãy giúp Bống tính xem Bống có thể xếp được vào bao nhiêu đĩa?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 553
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm