Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1 là đề thi trực tuyến nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 2 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Toán 2 khác nhau, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán lớp 2, được học trong giữa học kì 2 lớp 2.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 là tài liệu ôn thi trực tuyến trên VnDoc.com giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập lại các kiến thức được học trong giữa học kì 2. Thông qua kênh học tập trực tuyến này, phụ huynh cũng dễ dàng hướng dẫn các con mình làm bài. Phần đáp án có hướng dẫn giải giúp các con hiểu cách làm hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Tham khảo thêm:

 • Câu 1. Tìm x biết: x : 3 = 3 x 10
 • Câu 2. Có 40 cây bắp cải trồng đều vào 8 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cây?
 • Câu 3. Kết quả của phép tính: 36 : 4 + 12 là:
 • Câu 4.

  Một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng có độ dài là 27cm. Tổng độ dài đoạn thẳng thứ nhất và thứ hai là 19cm. Hỏi đoạn thẳng thứ ba dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

 • Câu 5. Có 40 bông hoa hương dương được trồng đều vào 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bông?
 • Câu 6. Thứ ba tuần này là ngày 13. Hỏi thứ hai tuần sau là ngày bao nhiêu?
 • Câu 7. Mẹ có 24 quả nho. Một phần ba số nho của mẹ là:
 • Câu 8. Tìm x biết: 12 + x = 78 - 27
 • Câu 9. Viết tổng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 thành tích
 • Câu 10. Mỗi bông hoa có 4 cánh. Hỏi 5 bông hoa có bao nhiêu cánh?
 • Câu 11. Từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều là mấy giờ đã trôi qua?
 • Câu 12. Đúng ghi Đ, sai ghi S
 • a) Tổng của 2 + 2 + 2 + 2 + 2 bằng 2 x 5
 • b) Tổng của 3 + 3 + 3 + 3 bằng 4 x 3
  3 + 3 + 3 + 3 = 3 X 4
 • c) Kết quả của phép nhân 3 x 5 bằng 15
 • d) 18 là kết quả của phép tính nhân 4 x 6
 • Câu 13. Điền vào chỗ trống:
 • a) Một tuần có ……. ngày
  7
 • b) Hôm nay là thứ sáu thì ngày mai là thứ ........
  bảy 7
 • c) Hôm qua là chủ nhật thì hôm nay là thứ ……
  hai 2
 • d) Từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng là …… phút
  60
 • Câu 14. ..... – 45 = 55. Số cần điền vào chỗ chấm là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.139
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm