Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1 bao gồm các bài luyện tập, giúp các em học sinh học tốt Toán lớp 2, rèn luyện kỹ năng giải bài tập Toán 2, chuẩn bị cho các bài thi hay bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Câu 1. Tìm x biết: x : 3 = 3 x 10

A. 90

B. 30

C. 10

D. 60

Câu 2. Có 40 cây bắp cải trồng đều vào 8 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cây?

A. 5 cây

B. 4 cây

C. 6 cây

D. 7 cây

Câu 3. Kết quả của phép tính: 36 : 4 + 12 là:

A. 17

B. 19

C. 21

D. 23

Câu 4. Một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng có độ dài là 27cm. Tổng độ dài đoạn thẳng thứ nhất và thứ hai là 19cm. Hỏi đoạn thẳng thứ ba dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

A. 19cm

B. 8cm

C. 9cm

D. 7cm

Câu 5. Có 40 bông hoa hương dương được trồng đều vào 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bông?

A. 8 bông

B. 9 bông

C. 10 bông

D. 11 bông

Câu 6. Thứ ba tuần này là ngày 13. Hỏi thứ hai tuần sau là ngày bao nhiêu?

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Câu 7. Mẹ có 24 quả nho. Một phần ba số nho của mẹ là:

A. 7 quả

B. 8 quả

C. 9 quả

D. 21 quả

Câu 8. Tìm x biết: 12 + x = 78 - 27

A. 39

B. 93

C. 51

D. 63

Câu 9. Viết tổng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 thành tích

A. 4 x 4

B. 4 x 5

C. 5 x 4

D. 4 x 6

Câu 10. Mỗi bông hoa có 4 cánh. Hỏi 5 bông hoa có bao nhiêu cánh?

A. 10 cánh

B. 15 cánh

C. 20 cách

D. 25 cánh

Câu 11. Từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều là mấy giờ đã trôi qua?

A. 3 giờ

B. 4 giờ

C. 5 giờ

D. 6 giờ

Câu 12. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Tổng của 2 + 2 + 2 + 2 + 2 bằng 2 x 5

b) Tổng của 3 + 3 + 3 + 3 bằng 4 x 3

c) Kết quả của phép nhân 3 x 5 bằng 15

d) 18 là kết quả của phép tính nhân 4 x 6

Câu 13. Điền vào chỗ trống:

a) Một tuần có ……. ngày

b) Hôm nay là thứ sáu thì ngày mai là thứ ........

c) Hôm qua là chủ nhật thì hôm nay là thứ ……

d) Từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng là …… phút

Câu 14. ..... – 45 = 55. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 100

B. 90

C. 80

D. 30

Câu 15. Một hình vuông bị thiếu mất một miếng ghép?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Miếng ghép nào dưới đây có thể lắp vào chỗ trống đó:
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

A. Hình (A)

B. Hình (B)

C. Hình (C)

D. Hình (D)

2. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Câu 1. A

Câu 2. A

Câu 3. C

Câu 4. B

Câu 5. A

Câu 6. C

Câu 7. B

Câu 8. A

Câu 9. B

Câu 10. C

Câu 11. A

Câu 12. a) Đ

b) S

c) Đ

d) S

Câu 13. a) 7

b) bảy

c) hai

d) 60

Câu 14. A

Câu 15. B

...................................................................

Ngoài việc học tập trên lớp môn Toán thì các em học sinh có thể lựa chọn tài liệu này để ôn luyện và tự học ngay tại nhà, giúp các em nâng cao kiến thức môn học một cách bài bản và chủ động trong việc sắp xếp thời gian tự học, tự ôn tập các kiến thức của nửa đầu kì 2. Qua đây các em học sinh vừa có kiến thức nâng cao, rèn luyện với bộ đề ôn tập môn Toán lớp 2 các em sẽ có được thêm nhiều kỹ năng giải toán.

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 2 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn Thông tư 22 của Bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 2, và môn Toán 2.

Đánh giá bài viết
3 1.013
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm