Bộ đề ôn tập ở nhà Toán lớp 2 có đáp án - Nghỉ do dịch Corona (Từ 20/4 - 25/4)

Bộ đề ôn tập ở nhà Toán lớp 2 có đáp án - Nghỉ do dịch Corona (Từ 20/4 - 25/4) bao gồm các bài tập môn Toán giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 2 trong thời gian các em ở nhà ôn tập.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán - Ngày 20/4

Bài 1. (3 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 78 ; 79 ; 80 ; ………………………………………………………. ; 85

b) 76 ; 78 ; 80 ; ………………………………………………………. ; 90

Đề ôn tập ở nhà lớp 2 số 47

Đề ôn tập ở nhà lớp 2 số 47

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

45 + 36 53 - 28 34 + 56 80 - 57

Bài 3.(1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 7 + 9 = 17 b) 16 – 9 = 7

c) 14 – 8 = 7 d) 8 + 9 = 17

Bài 4. (2 điểm) Giải toán:

a) Anh Hoàng cân nặng 46kg, Minh cân nhẹ hơn anh Hoàng 18kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Một cửa hàng ngày đầu bán được 26 bộ quần áo, ngày thứ hai bán được 15 bộ quần áo. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu bộ quần áo?

Bài 5.(2 điểm) Xem tờ lịch tháng 2 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

Đề ôn tập ở nhà lớp 2 số 47

Trong tháng 2

a) Có …… ngày thứ năm

b) Các ngày thứ năm là:…………………………………………..……………

c) Ngày 17 tháng 2 là thứ …………

d) Có tất cả ………. ngày

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ,CHO ĐIỂM

MÔN: TOÁN 2

Bài 1. (2 điểm) Đúng mỗi phần cho: 0,5 đ

Bài 2. (2 điểm)

Mỗi phép tính làm đúng cho 0,5 điểm

Bài 3. (1 điểm)

Điền đúng mỗi phần cho 0,25 điểm

Bài 4 (2 điểm) Mỗi phần làm đúng cho 1 điểm

Câu trả lời đúng cho 0,25 điểm

Viết được phép tính cho 0,25 đ

Tính đúng kết quả cho 0,25 đ

Đáp số cho 0,25 đ

Bài 5. (2 điểm)

Mỗi phần làm đúng cho 0,5 điểm

2. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán - Ngày 21/4

Bài 1. Viết tiếp

a) 82 ; 83 ; 84 ; ……………………………………………………………. ; 90

b) 74 ; 76 ; 78 ; ……………………………………………………………. ; 90

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán

Bài 2: Tính

38 + 31 52 - 27 26 + 64 98 - 44

Bài 3. Ghi đúng hoặc sai?

a) 6 + 9 = 15 c) 16 - 9 = 7

b) 13 - 8 = 6 d) 8 + 9 = 17

Bài 4:

Bao gạo nặng 54 kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 14 kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án:

Bài 1:

a, 82 ; 83 ; 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

b, 74 ; 76 ; 78 ; 80; 82; 84; 86; 88; 90

Bài 2: Tính

38 + 31 = 69 52 - 27 = 25 26 + 64 = 90 98 - 44 = 54

Bài 3

a, Đ

b, S

c, Đ

d, Đ

Bài 4: 40 kg

3. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán - Ngày 22/4

Bài 1. (2 điểm) Số?

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

47 + 35 74 - 27 37 + 53

Bài 3.(1 điểm) Tìm x:

a) x + 30 = 50 b) x – 12 = 47

Bài 4.(1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán

Bài 5. (2 điểm) Giải toán:

a) Quang cân nặng 26kg, Minh nặng hơn Quang 7kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Hiện nay mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây 8 năm mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài 6. (1 điểm) Viết tên các hình: hình vuông, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình tam giác vào mỗi hình tương ứng:

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán

Bài 7.(1 điểm) An cho Bình 6 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau và mỗi bạn đều có 17 viên bi. Tính số bi lúc đầu của mỗi bạn?

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ,CHO ĐIỂM

MÔN: TOÁN 2

Bài 1. (2 điểm) Đúng mỗi phần cho: 0,5 đ

Bài 2. (2 điểm)

Mỗi phép tính làm đúng cho 0,5 điểm

Bài 3. (1 điểm) Mỗi phần đúng cho 0,5đ cha đều cho 2 bước tính

Bài 4. (1 điểm)

  • Đồng hồ A chỉ 15 giờ
  • Đồng hồ B chỉ 10 giờ
  • Mỗi phần làm đúng cho 0,5 điểm

Bài 5 (2 điểm) Mỗi phần làm đúng cho 1 điểm

Câu trả lời đúng cho 0,25 điểm

Viết được phép tính cho 0,25 đ

Tính đúng kết quả cho 0,25 đ

Đáp số cho 0,25 đ

Bài 6.(1 điểm) Điền đúng mỗi hình cho 0,25 điểm

Bài 7. (1 điểm)

Tìm được số bi của An: 17 + 6 = 23(viên bi) cho 0,5đ

Tìm được số bi của Bình: 17 - 6 = 11(viên bi) cho 0,5đ

4. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán - Ngày 23/4

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề ôn tập ở nhà lớp 2 số 50

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

48 + 36 42 - 27 36 + 54 50 - 37

Bài 3: Quyển vở của bạn An có 58 trang, quyển vở của bạn Bình có số trang ít hơn quyển vở của bạn An 26 trang. Hỏi quyển vở của bạn Bình có bao nhiêu trang?

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ bên:

Đề ôn tập ở nhà lớp 2 số 50

a) Có …… hình tam giác

b) Có …….hình tứ giác

Đáp án:

Bài 2:

Đáp án tính được lần lượt là: 84, 15, 90, 13

Bài 3:

Quyển vở của bạn Bình có 32 trang.

5. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán - Ngày 24/4

I. TRẮC NGHỆM: (Em chọn đáp án nào thì ghi đáp án đó vào vở ô ly nhé)

Bài 1: Tổng của số lớn nhất có một chữ số với số nhỏ nhất có hai chữ số là:

a. 10 b. 9 c. 2 d. 19

Bài 2: Tìm x, biết x - 5 = 95

a. x = 90 b. x = 95 c. x = 100 d. x = 5

Bài 3: Cô giáo có 5 chục bút màu, cô thưởng cho 3 bạn mỗi bạn 4 bút màu. Hỏi cô còn lại bao nhiêu bút màu?

a. 50 bút b. 48 bút c. 38 bút d. 12 bút

Bài 4: 5 cm x 5 = .......

a. 25 b. 25cm c. 5cm d. 25dm

Bài 5: Số? 2 x …… = 16 Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 2 b. 4 c. 7 d. 8

II, Tự luận

Bài 1: Tính:

5 × 3 + 56 = ..................

….…………………….

2 x 2 x 2 = .................

….……………………..

3 x 6 - 6 = ...............…

….………………………

Bài 2: Mỗi chùm có 4 quả bóng. Hỏi 4 chùm như vậy có tất cả bao nhiêu quả bóng?

Bài 3: Bao thóc tẻ cân nặng 52 kg, bao thóc tám nhẹ hơn bao thóc tẻ 14kg. Hỏi bao thóc tám cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án:

I. Trắc nghiệm

Bài 1: d. 19

Bài 2: c. x = 100

Bài 3: c. 38 bút

Bài 4: b. 25cm

Bài 5: d. 8

II. Tự luận

Bài 1: Đáp án: 16 quả bóng

Bài 1: Tính:

5 × 3 + 56 = 71

2 x 2 x 2 = 8

3 x 6 - 6 = 12

Bài 2: Đáp án 38kg

6. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán - Ngày 25/4

Bài 1: Điền <, >, =

10dm …. 100cm

Dấu cần điền vào ô trống là:

a. > b. < c. = d. không có dấu nào

Bài 2: Bữa tối nay nhà em có 5 người ăn cơm. Vậy em cần chuẩn bị bao nhiêu cái đũa? (Biết rằng mỗi người cần 1 đôi đũa)

a. 5 cái đũa b. 1 cái đũa

c. 10 cái đũa d. 50 cái đũa

Bài 3: Hãy viết các số có hai chữ số mà có chữ số ở hàng đơn vị của số đó là 4

Bài 4: Thứ tư tuần này là ngày 20 tháng 3. Vậy thứ tư thuần trước là ngày bao nhiêu, tháng nào?

Bài 5: Hôm nay là ngày 11 tháng 7. Còn 2 tuần nữa là đến sinh nhật của mẹ em.Vậy mẹ em sinh nhật vào ngày nào? Tháng nào?

Bài 6: Trong hình vẽ sau có bao nhiêu hình tam giác?

Đề ôn tập ở nhà lớp 2 số 52 có đáp án - Nghỉ do dịch Corona (Ngày 25/4)

Đáp án:

Bài 1: C

Bài 2: c. 10 cái đũa

Bài 6: Có 5 tam giác

Bộ bài ôn tập ở nhà lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2

Mời các bạn tham khảo: Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt được VnDoc sưu tầm, tổng hợp các dạng bài Toán, Tiếng Việt trọng tâm có đáp án và bảng ma trận theo Thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, Tiếng Việt chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 lớp 2.

Ngoài Bộ đề ôn tập ở nhà Toán lớp 2 có đáp án - Nghỉ do dịch Corona (Từ 20/4 - 25/4) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 533
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ở nhà lớp 2 Xem thêm