Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 4

Đề thi học kì 2 Toán nâng cao lớp 2 có đáp án năm 2020

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 4 là đề thi trực tuyến nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Toán 2 học kì 2 bao gồm nhiều dạng bài tập nâng cao khác nhau, dưới dạng trắc nghiệm và tự luận, dành cho các em học sinh khá, giỏi. Đề có đáp án và hướng dẫn giải giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

Bộ đề thi học kì 2 Toán 2 trên VnDoc.com bao gồm nhiều đề thi khác nhau do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Bộ đề thi được để dưới dạng trực tuyến, các em có thể vào làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. 

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề nâng cao số 4

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Phần trắc nghiệm:
 • Câu 1: Kết quả của phép tính 40 – 7 x 5 là:
 • Câu 2: Trong chuồng có 3 con mèo và 4 con gà thì số chân mèo và chân gà có tất cả là:
 • Câu 3: Một hình tam giác có độ dài 3 cạnh bằng nhau và có chu vi là 27cm thì mỗi cạnh của tam giác có độ dài là:
 • Câu 4: Cho dãy số 10, 12, 14, …, …, …, 22, 24. Tổng của 3 số còn thiếu là:
 • Câu 5: Khi viết tổng 3 + 3 + 3 + 3 + 3 thành phép nhân thì hai thừa số lần lượt là:
 • Câu 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

  Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 4

 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Tìm X, biết:
 • a, 98 – X = 23 + 16
  X = .........
  Điền kết quả cuối cùng
  59

  a, 98 – X = 23 + 16

  98 – X = 39

  X = 98 – 39

  X = 59

 • Bài 2:
 • a, Tìm những số lớn hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 4
  Các số cần tìm là: ..............
  Điền các số theo thứ tự từ bé đến lớn, cách nhau bằng dấu phẩy
  36, 37, 38, 39

  a, Số có hai chữ số lớn hơn 35 và chữ số hàng chục của nó bé hơn 4 nên chữ số hàng chục của số cần tìm là số 3 và chữ số hàng đơn vị của các số đó lớn hơn 5

  Các số có hai chữ số cần tìm là: 36, 37, 38 và 39

 • b, Tìm những số có hai chữ số bé hơn 24 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 4
  Các số cần tìm là: .........
  Điền các số theo thứ tự từ bé đến lớn và cách nhau bằng dấu phẩy
  15, 16, 17, 18, 19

  b, Số có hai chữ số bé hơn 24 và chữ số hàng đơn vị lớn hơn 4 nên chữ số hàng chục của các số cần tìm là số 1

  Các số cần tìm là 15, 16, 17, 18 và 19

 • Bài 3:

  Có ba rổ cam, rổ thứ nhất ít hơn rổ thứ hai 7 quả cam, rổ thứ ba nhiều hơn rổ thứ hai 9 quả, biết rổ thứ nhất có 24 quả. Hỏi cả ba rổ có bao nhiêu quả cam?
  Trả lời: 
  Cả 3 rổ có tất cả ......... quả cam.

  Điền kết quả cuối cùng
  95

  Rổ thứ hai có số quả cam là:

  24 + 7 = 31 (quả)

  Rổ thứ ba có số quả cam là:

  31 + 9 = 40 (quả)

  Cả ba rổ có số cam là:

  24 + 31 + 40 = 95 (quả)

 • Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE biết đoạn AB = 18cm, BC = 6dm, CD = 25cm và DE = 4dm
  Độ dài đường gấp khúc ABCDE là ......... (cm)
  Điền kết quả cuối cùng
  147

  Đổi 6dm = 60cm, 4dm = 40cm

  Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

  18 + 60 + 25 + 44 = 147 (cm)

  Đáp số: 147cm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
20
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 2

Xem thêm