Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 4

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề nâng cao số 4 do đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn là đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 gồm các bài toán nâng cao lớp 2 học kì 2 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 2 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính 40 – 7 x 5 là:

A. 6B. 5C. 4D. 3

Câu 2: Trong chuồng có 3 con mèo và 4 con gà thì số chân mèo và chân gà có tất cả là:

A. 22 chânB.20 chânC. 24 chânD. 26 chân

Câu 3: Một hình tam giác có độ dài 3 cạnh bằng nhau và có chu vi là 27cm thì mỗi cạnh của tam giác có độ dài là:

A. 9cmB. 8cmC. 7cmD. 6cm

Câu 4: Cho dãy số 10, 12, 14, …, …, …, 22, 24. Tổng của 3 số còn thiếu là:

A. 50B. 52C. 54D. 56

Câu 5: Khi viết tổng 3 + 3 + 3 + 3 + 3 thành phép nhân thì hai thừa số lần lượt là:

A. 2 và 3B. 3 và 3C. 4 và 3D. 5 và 3

Câu 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 4

A. 7B.8C. 9D. 10

II. Phần tự luận

Bài 1: Tìm X, biết:

a, 98 – X = 23 + 16

b, 46 < X – 45 < 49

Bài 2:

a, Tìm những số lớn hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 4

b, Tìm những số có hai chữ số bé hơn 24 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 4

Bài 3: Có ba rổ cam, rổ thứ nhất ít hơn rổ thứ hai 7 quả cam, rổ thứ ba nhiều hơn rổ thứ hai 9 quả, biết rổ thứ nhất có 24 quả. Hỏi:

a, Rổ nào có nhiều cam nhất?

b, Cả ba rổ có bao nhiêu quả cam?

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE biết đoạn AB = 18cm, BC = 6dm, CD = 25cm và DE = 4dm

Bài 5: 6 bạn Hoa, Lan, Huệ, Hồng, Hà, Dũng được cô giáo xếp vào một hàng. Tìm vị trí mà cô giáo đã xếp các bạn biết:

+ Bạn Hoa đứng ở vị trí thứ nhất và bạn Huệ đứng ở vị trí thứ ba

+ Bạn Lan không đứng ở vị trí thứ hai hay vị trí thứ tư. Bạn Dũng đứng ở vị trí thứ năm

+ Bạn Hồng không đứng ở vị trí thứ hai

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
BBACDC

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 98 – X = 23 + 16

98 – X = 39

X = 98 – 39

X = 59

b, Vì 46 < X – 45 < 49 nên X – 45 = 47 hoặc X – 45 = 48

+ Với X – 45 = 47

X = 47 + 45

X = 92

+ Với X – 45 = 48

X = 48 + 45

X = 93

Bài 2:

a, Số có hai chữ số lớn hơn 35 và chữ số hàng chục của nó bé hơn 4 nên chữ số hàng chục của số cần tìm là số 3 và chữ số hàng đơn vị của các số đó lớn hơn 5

Các số có hai chữ số cần tìm là: 36, 37, 38 và 39

b, Số có hai chữ số bé hơn 24 và chữ số hàng đơn vị lớn hơn 4 nên chữ số hàng chục của các số cần tìm là số 1

Các số cần tìm là 15, 16, 17, 18 và 19

Bài 3:

a, Rổ thứ hai có số quả cam là:

24 + 7 = 31 (quả)

Rổ thứ ba có số quả cam là:

31 + 9 = 40 (quả)

Vì 24 < 31 < 40 nên rổ thứ ba đựng nhiều cam nhất

b, Cả ba rổ có bao nhiêu quả cam?

Cả ba rổ có số cam là:

24 + 31 + 40 = 95 (quả)

Đáp số: a, Rổ thứ ba đựng nhiều cam nhất b, 95 quả cam

Bài 4:

Đổi 6dm = 60cm, 4dm = 40cm

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

18 + 60 + 25 + 44 = 147 (cm)

Đáp số: 147cm

Bài 5:

Bạn Hoa đứng ở vị trí thứ nhất, bạn Huệ đứng ở vị trí thứ ba, bạn Dũng đứng ở vị trí thứ năm

Bạn Lan không đứng vị trí thứ hai hay vị trí thứ tư nên bạn Lan đứng ở vị trí thứ sáu

Bạn Hồng không đứng ở vị trí thứ hai nên bạn Hồng đứng ở vị trí thứ tư

Còn lại là bạn Hà sẽ đứng ở vị trí thứ hai

------------------

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 nâng cao - Đề số 4 trên, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 của các môn Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2Tiếng Anh lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn.

Đánh giá bài viết
2 2.486
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm