Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 5

Đề thi học kì 2 Toán nâng cao lớp 2 có đáp án năm 2020

Mời các bạn luyện tập với Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 5. Đây là đề thi trực tuyến nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Toán 2 học kì 2 bao gồm nhiều dạng bài tập nâng cao khác nhau, có đầy đủ đáp án và hướng dẫn giải giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 2, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 Toán 2 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Bộ đề thi được để dưới dạng trực tuyến, các em có thể vào làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề nâng cao số 5

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Phần trắc nghiệm:
 • Câu 1: Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 6dm thì chu vi của hình tam giác là
 • Câu 2: Có 35 học sinh, 1/5 số học sinh này là:
 • Câu 3: Kết quả của phép tính 40 : 5 – 7 là:
 • Câu 4: Bình thứ nhất đựng 5 chục lít nước, bình thứ hai đựng ít hơn bình thứ nhất 12 lít. Hỏi bình thứ hai đựng bao nhiêu lít nước?
 • Câu 5: Tổng của 3 số thích hợp điền vào chỗ chấm: 40, 36, 32, 28, …, …, … là:
 • Câu 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật?

  Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 5

 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Tính nhanh:
 • a, 19 + 27 + 21 – 17 =
  Điền kết quả cuối cùng
  50
  a, 19 + 27 + 21 – 17 = (19 + 21) + (27 - 17) = 40 + 10 = 50
 • b, 14 – 12 + 10 – 8 + 6 – 4 + 2 =
  Điền kết quả cuối cùng
  8
  b, 14 – 12 + 10 – 8 + 6 – 4 + 2 = (14 - 12) + (10 - 8) + (6 - 4) + 2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4 = 8
 • Bài 2: Cho các số 5, 3, 4, 0

  a, Viết các số chẵn có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên

  b, Viết các số lẻ có hai chữ số từ các chữ số trên

 • a, Các số chẵn có hai chữ số khác nhau là: ............
  Điền các số theo thứ tự từ bé đến lớn, cách nhau bằng dấu phẩy
  30, 34, 40, 50, 54
 • b, Các số lẻ có hai chữ số là: ..........
  Điền các số theo thứ tự từ bé đến lớn, cách nhau bằng dấu phẩy
  33, 35, 43, 45, 53, 55
 • Bài 3:

  Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 30 thùng sữa, ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 4 thùng sữa. Hỏi:

  a, Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu thùng sữa?

  b, Cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu thùng sữa?

 • a,

  Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số thùng sữa là: .............. (thùng sữa)

  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  34

  a, Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số thùng sữa là:

  30 + 4 = 34 (thùng sữa)

 • b,

  Cả hai ngày cửa hàng bán được số thùng sữa là: ......... (thùng sữa)

  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  64

  b, Cả hai ngày cửa hàng bán được số thùng sữa là:

  30 + 34 = 64 (thùng sữa)

 • Bài 4:

  Cho hình dưới biết AM = MB = AN = NC = BE = EC = MN = ME = NE

  Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 5

  Cho chu vi của tam giác ABC bằng 12cm. Tính chu vi của tứ giác AMEN và MNCB

 • - Chu vi của hình tứ giác AMEN là: .........cm
  Điền kết quả cuối cùng
  8
 • - Chu vi của hình tứ giác MNCB là: .........cm
  Điền kết quả cuối cùng
  10

  Độ dài các cạnh của tam giác ABC là:

  12 : 3 = 4 (cm)

  Độ dài của cạnh AM là:

  4 : 2 = 2 (cm)

  Chu vi của hình tứ giác AMEN là:

  2 + 2 + 2 + 2 = 8 (cm)

  Chu vi của hình tứ giác MNCB là:

  2 + 2 + 2 + 4 = 10 (cm)

  Đáp số: 8cm, 10cm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 905
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 2

  Xem thêm