Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học An Thạnh năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học An Thạnh năm 2016 - 2017 do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu hỗ trợ học sinh ôn luyện kiến thức môn Toán đã học nhằm nâng cao kết quả bài kiểm tra cuối kì 2 sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường TH&THCS Tân Thịnh, Yên Bái năm 2016 - 2017

 • 1

  a) Số liền trước của số 26391 là:

 • b

  Số liền sau của số 75 280 là:

 • 2

  Đọc số thập phân

  a) Số bé nhất trong các số 6759; 6760; 6699; 7023

 • b

  Số tám nghìn không trăm mười lăm viết là:

 • 3

  a) Kết quả của phép tính cộng 6475 + 347 là:

 • b

  Kết quả của phép tính trừ 9356 - 6837 là:

 • 4

  a) Kết quả của phếp tính nhân 12718 x 7

 • b

  Giá trị của biểu thức 16817 + 15043 x 3 là:

 • 5

  Giá trị của biểu thức là:

  a) 9036 - 1035 x 4 =...............

 • b

  2429 + 7455 : 7 = ...............

 • 6

  Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Em bắt đầu ăn cơm lúc 6 giờ 20 phút và ăn xong lúc 6 giờ 50 phút. Như vậy em ăn cơm hết ........... phút.

 • 7

  Tìm x

  a) X x 9 = 2826
  X = ...

  314
  X x 9 = 2826
  X = 2826 : 9
  X = 314
 • b
  x : 8 = 3608
  x = ...
  28864
  x : 8 = 3608
  x = 3680 x 8
  x = 28864
 • 8
  Một hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng kém chiều dài 18cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó?
  Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là ....cm2
  175

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  25 - 18 = 7 (cm)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  25 x 7 = 175(cm2)

  Đáp số: 175 cm2

 • 9
  Một công ty dệt, ngày thứ nhất dệt được 17.124 sản phẩm, ngày thứ hai dệt được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày công ty dệt được bao nhiêu sản phẩm?
  Trả lời: Cả hai ngày công ty dệt được .... sản phẩm
  68496

  Số sản phẩm ngày thứ hai dệt là:

  17.124 x 3 = 51.372 (sản phẩm)

  Số sản phẩm cả hai ngày dệt là:

  17.124 + 51.372 = 68.496 (sản phẩm)

  Đáp số : 68.496 sản phẩm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 585
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm