Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường TH&THCS Tân Thịnh, Yên Bái năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường TH&THCS Tân Thịnh, Yên Bái năm 2016 - 2017 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức môn Toán chuẩn bị cho bài thi cuối năm đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Đề số 2

 • 1. Tính:
  a. 4 x 9 =
  36
 • b
  49 : 7 =
  7
 • 2

  Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

  Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

 • 3. Đặt tính rồi tính:
  a. 38 246 + 7539 =
  45785 45 785
 • b
  12893 – 5847 =
  7046
 • c
  3516 x 6 =
  21096
 • d
  2097 : 9 =
  233
 • 4

  Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

  a) Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 2m 7cm = .....cm là:

 • b

  Một hình vuông có cạnh 6cm. Diện tích hình vuông là:

 • 5

  Tìm x:

  a) X x 4 = 912
  X = ...

  228
 • b
  x : 3 = 248
  x = ..
  744
 • 6
  Một cửa hàng có 2345kg gạo, đã bán được 1/5 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?
  Trả lời: Số gạo cửa hàng còn lại là ...kg
  1876

  Cửa hàng đã bán được số gạo là:

  2345 : 5 = 469 (kg) (0,5 điểm)

  Cửa hàng còn lại số gạo là:

  2345 – 469 = 1876 (kg)

  Đáp số: 1876 kg gạo (0,5 điểm)

 • 7
  Một người đi bộ trong 5 phút được 450m. Hỏi trong 8 phút người đó đi được bao nhiêu mét? (quãng đường đi được trong mỗi phút đều như nhau)
  Trả lời: Trong 8 phút người đó đi được ...m
  720

  Một phút người đó đi được quãng đường là:

  450 : 5 = 90 (m) (0,5 điểm)

  Trong 8 phút người đó đi được quãng đường là:

  90 x 8 = 720 (m)

  Đáp số: 720m (0,5 điểm)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 262
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm