Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 14)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 14) gồm câu hỏi trắc nghiệm Tin học, giúp các bạn ôn luyện nâng cao kết quả trong thi tuyển công chức viên chức.

 • 1
  Ta có thể di chuyển cửa sổ tới một vị trí khác trên màn hình bằng cách:
 • 2
  Ta có thể di chuyển cửa sổ tới một vị trí khác trên màn hình bằng cách:
 • 3
  Tại cửa sổ Printers, để chọn máy in mặc định ta kích nút trái chuột vào tên máy in và thực hiện lần lượt các thao tác:
 • 4
  Tại màn hình Windows, để hiển thị giờ hệ thống trên thanh TaskBar, ta thực hiện:
 • 5
  Tại mục Containing Text trong hộp thoại Find (hoặc Search) cho phép người dùng:
 • 6
  Thao tác Cut - Copy là thao tác:
 • 7
  Thao tác nào sau đây để sắp xếp các cửa sổ trên Desktop theo hàng ngang:
 • 8
  Thao tác nào sau đây dùng để sắp xếp các cửa sổ trên Desktop theo hàng dọc:
 • 9
  Thao tác nào sau đây dùng để sắp xếp các cửa sổ trên Desktop theo hàng dọc:
 • 10
  Thao tác nào sau đây dùng để sắp xếp các cửa sổ trên Desktop theo hàng ngang:
 • 11
  Thao tác nào sau đây dùng để sắp xếp các cửa sổ trên Desktop theo kiểu xếp ngói:
 • 12
  Thao tác nào sau đây sẽ không thực hiện được với 1 cửa sổ đang ở chế độ cực đại kích thước:
 • 13
  Thao tác nào sau đây sẽ thực hiện được với 1 cửa sổ đang ở chế độ cực đại kích thước:
 • 14
  Thao tác nào sau đây tương đương với thao tác kích chọn nút số 8 trên thanh công cụ Windows Explorer:
 • 15
  Thao tác nào trong các thao tác sau có thể thực hiện được trên cả hai cửa sổ TreeView và ListView của Windows Explorer:
 • 16
  Thao tác nhắp phải chuột tại một biểu tượng trên Desktop và chọn mục Copy là tương đương với thao tác:
 • 17
  Thao tác nhắp phải chuột vào biểu tượng của tập tin, chọn Properties là để:
 • 18
  Thao tác Right Click chuột tại chỗ trống trên Desktop chọn Properties tương ứng với thao tác nào sau đây:
 • 19
  Thao tác Right click chuột tại vùng trống trên Desktop rồi chọn Properties tương ứng với việc Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel:
 • 20
  Thao tác Right click chuột vào biểu tượng My Computer rồi chọn Properties tương ứng với việc Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.237
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm