Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 15)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 15) là tài liệu hỗ trợ người dùng trong quá trình ôn luyện thi tuyển công chức viên chức với các câu hỏi trắc nghiệm Tin học.

 • 1
  Thao tác sắp xếp Folder hoặc File có thể thực hiện trên cửa sổ nào của Windows Explorer:
 • 2
  Thao tác thu hẹp hoặc nới rộng một cấp Folder được thực hiện trên cửa sổ nào của Windows Explorer:
 • 3
  Thao tác thu hẹp hoặc nới rộng một cấp Folder được thực hiện trên cửa sổ nào của Windows Explorer:
 • 4
  Thực hiện chuỗi tìm kiếm nào sau đây sẽ trả về đúng 3 tập tin (file): "day1.doc", "sayit.txt" và "pay.mon":
 • 5
  Tổ hợp phím Alt + Tab dùng để:
 • 6
  Tổ hợp phím nào sau đây dùng để đóng cửa sổ một ưứng dụng trên Windows:
 • 7
  Trên cửa sổ List View của Windows Explorer, để hiển thị chi tiết các thông tin về Folder hay File, ta mở menu View và chọn:
 • 8
  Trên Desktop, ta có thể dùng bàn phím để chọn được các biểu tượng nằm cách nhau hay không:
 • 9
  Trong bảng bên phải của Window Explorer, để chọn (đánh dấu) các Folder, File liên tục ta thực hiện thao tác:
 • 10
  Trong bảng bên phải của Window Explorer, để hiển thị chi tiết các thông tin về Folders hay Files, ta mở Menu View và chọn:
 • 11
  Trong các Folder sau, Folder nào có thể chứa 2 Folder con cùng tên:
 • 12
  Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào không phải là hệ điều hành:
 • 13
  Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào không phải là hệ điều hành:
 • 14
  Trong cửa sổ bên phải (List View) của Windows Explorer, để chọn (đánh dấu) các Folder, File liên tục, ta thực hiện thao tác:
 • 15
  Trong cửa sổ ListView của Windows Explorer, kiểu hiển thị nào cho phép người sử dụng có thể biết được kích thước của một File có chứa trong cửa sổ đó:
 • 16
  Trong cửa sổ Windows Explore, để đổi tên một thư mục ta thực hiện:
 • 17
  Trong cửa sổ Windows Explorer, để đặt hoặc gỡ bỏ thuộc tính cho Folder đã chọn ta thực hiện lệnh:
 • 18
  Trong cửa sổ Windows Explorer, để đổi tên một Folder ta thực hiện:C
 • 19
  Trong cửa sổ Windows Explorer, để thiết lập thuộc tính cho các Folder đã được chọn ta chọn:
 • 20
  Trong cửa sổ Windows Explorer, kích thước của các tập tin được chọn sẽ hiển thị trên:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.284
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm