Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 17)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 17) hỗ trợ người dùng trong quá trình ôn luyện thi tuyển công chức viên chức với các câu hỏi trắc nghiệm Tin học.

 • 1
  Trong Windows XP, để thao tác các tập lệnh Dos, ta thực hiện như sau:
 • 2
  Trong Windows, các nhóm kí tự nào dưới đây không sử dụng để đặt tên File:
 • 3
  Trong Windows, ký tự phân cách hàng ngàn là:
 • 4
  Trong Windows, muốn xem dung lượng của một ổ đĩa cứng hiện có trên máy (Ví dụ: đĩa C:\), bạn thực hiện:
 • 5
  Trong Windows, ta có thể chạy(run) cùng lúc:
 • 6
  Trong Windows, tên File nào dưới đây là hợp lệ:
 • 7
  Từ menu Start của Windows, gõ CMD vào hộp thoại Run rồi chọn OK, điều gì sẽ xảy ra:
 • 8
  Windows là một hệ điều hành:
 • 9
  Xem đường dẫn của một File trong Windows Explorer, ta thực hiện:
 • 10
  "Ta đặt con trỏ trong Table, chọn Table - Select Table". Phát biểu này chính là thao tác:
 • 11
  Bấm Ctrl + F2 thì tương đương với chọn mục nào trong menu File:
 • 12
  Bấm F12 là tương đương với kích chọn mục nào trong menu File (xem hình):
 • 13
  Bấm tổ hợp phím nào sẽ tương đương với việc kích chọn nút này:
 • 14
  Các bước tuần tự để mở một tập tin được lưu trên đĩa là:
 • 15
  Các phát biểu nào sau đây là sai:
 • 16
  Cho biết tập tin nào thi hành ứng dụng Microsof Word:
 • 17
  Chọn mục nào trong các mục sau để có thể đưa hình tròn đang được chọn trong 3 hình vẽ lên trên hình tam giác:
 • 18
  Chọn mục nào trong các mục sau để có thể đưa hình tròn đang được chọn trong 3 hình vẽ ra sau hình vuông:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 898
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm