Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 4

Tham gia làm bài test Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để thử sức với vòng 4 của Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng. Bài test có đi kèm với phần đáp án để các bạn so sánh và đối chiếu kết quả sau khi hoàn thành bài test. Chúc các em thi tốt!

 • Exam number 1: Đi tìm kho báu
  Question 1:
  2 minutes 30 seconds = ......... seconds
  150
 • Question 2:
  Calculate: 3512 + 4231 = .........
  7743
 • Question 3:
  The value of 6132 + 1584 is ........
  7716
 • Question 4:
  Subtract: 7000 - 4325 = ...........
  2675
 • Question 5:
  Find x such that x - 582 = 964
  Answer: x = .........
  1546
 • Exam number 2: Chọn các cặp giá trị bằng nhau
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4
  Answer:
  (1) = ......; (2) = ......; (3) = .....; (4) = ....; (5) = .....; (6) = ......; (10) = ......; (11) = .......; (13) = .......; (17) = .....
  Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được các cặp giá trị bằng nhau
  (1) = (8); (2) = (12); (3) = (14); (4) = (15); (5) = (7); (6) = (9); (10) = (19); (11) = (16); (13) = (20); (17) = (18) (8); (12); (14); (15); (7); (9); (19); (16); (20); (18)
 • Exam number 3: Vượt chướng ngại vật
  Question 1:
  If m = 16 and p = 75 then m + p = .........
  91
 • Question 2:
  Write >; =; <: 3676 + 2015 ....... 2015 + 3676
  =
 • Question 3:
  If a = 6 and b = 12 then 15 + a x b = .........
  87
 • Question 4:
  There are 786 boy students and 572 girl students in a school. How many students are there in the school?
  Answer: There are ......... students.
  1358
 • Question 5:
  Think of a number that when you add 130 to it the answer will be 500.
  This number is ...........
  370
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
95 2.673
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 4 Xem thêm