Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học 2019 - Đề 3

Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học 2019 - Đề 3 là tài liệu ôn thi viên chức hiệu quả do VnDoc đăng tải, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung dành cho khối tiểu học.

Bộ đề thi viên chức của các tỉnh, các mẫu đề thi viên chức giáo viên mới nhất, các câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức, luật giáo dục... được cập nhật thường xuyên trên hệ thống dưới dạng thi trực tuyến.

 • 1
  Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT trường tiểu học là?
 • 2
  Theo Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác?
 • 3
  Theo Luật giáo dục năm 2005. Tuổi của học sinh vào lớp 1 là?
 • 4
  Theo Luật Giáo dục năm 2005, cơ quan ban hành Điều lệ nhà trường ở các cấp học khác theo thẩm quyền là?
 • 5
  Theo quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT thì đâu là nhiệm vụ của trường tiểu học?
 • 6
  Theo Luật Viên chức, viên chức có bao nhiêu năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bị đơn phương chấm dứt hợp đồng?
 • 7
  Theo Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ?
 • 8
  Nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định trong Luật Viên chức?
 • 9
  Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, mỗi trường tiểu học có mấy phó hiệu trưởng?
 • 10
  Luật Viên chức quy định, chức danh nghề nghiệp là?
 • 11
  Theo Luật Viên chức, cơ quan nào quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp?
 • 12
  Theo quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, Trường tiểu học có mấy nhiệm vụ quyền hạn?
 • 13
  Theo Điều 4 Luật Giáo dục quy định, Hệ thống giáo dục quốc dân gồm?
 • 14
  Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, nhiệm vụ của tổ chuyên môn?
 • 15
  Luật Viên chức quy định, đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong trường hợp nào sau đây?
 • 16
  Luật Viên Chức quy định: hình thức của hợp đồng làm việc là?
 • 17
  Theo Điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào dưới đây?
 • 18
  Theo Luật giáo dục năm 2005. Giáo dục phổ thông bao gồm:
 • 19
  Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, người được bổ nhiệm phó hiệu trưởng phải đạt?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.331
Sắp xếp theo

  Thi Công Chức - Viên chức

  Xem thêm