Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học 2019 - Đề 2

Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học

VnDoc mời các bạn tham khảo bài Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học 2019 - Đề 2 kèm theo đáp án, là tài liệu ôn thi viên chức hiệu quả bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung dành cho khối tiểu học.

Bộ đề thi viên chức của các tỉnh, các mẫu đề thi viên chức giáo viên mới nhất, các câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức, luật giáo dục... được cập nhật thường xuyên trên hệ thống dưới dạng thi trực tuyến.

 • 1
  Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm:
 • 2
  Cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập?
 • 3
  Theo Luật Viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức nữ nuôi con bao nhiêu tháng tuổi?
 • 4
  Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương?
 • 5
  Theo Luật giáo dục năm 2005, một trong những quyền của nhà giáo là?
 • 6
  Luật giáo dục 2005 quy định: Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì?
 • 7
  Theo Luật Giáo dục năm 2005, Hội đồng trường có bao nhiêu nhiệm vụ
 • 8
  Luật Viên chức gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
 • 9
  Theo Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số?
 • 10
  Theo quy định của Luật Viên chức 2010, viên chức có mấy quyền về tiền lương?
 • 11
  Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, phó hiệu trưởng trường tiểu học do ai bổ nhiệm?
 • 12
  Theo Luật Viên chức, cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập?
 • 13
  Theo quy định tại Điều 54 Luật Viên chức 2010, trong thời hạn xử lí kỉ luật ai là người quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức nếu tháy viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lí kỉ luật?
 • 14
  Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT áp dụng đối với?
 • 15
  Theo quy định tại Điều 8 Luật Giáo dục, văn bằng là?
 • 16
  Một trong những quyền của người học theo quy định của Luật giáo dục năm 2005 là?
 • 17
  Theo Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây?
 • 18
  Theo Luật Giáo dục năm 2005, cấp học nào không thuộc giáo dục phổ thông?
 • 19
  Theo quy định tại Điều 7 Luật Giáo dục, ai là người quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.598
Sắp xếp theo

  Thi Công Chức - Viên chức

  Xem thêm