Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học 2019

Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học 2019 kèm theo đáp án, là tài liệu ôn thi viên chức hiệu quả bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung dành cho khối tiểu học. Mời các bạn tham khảo.

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo hệ thống bộ đề thi viên chức của các tỉnh, các mẫu đề thi viên chức giáo viên mới nhất, các câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức, luật giáo dục... được cập nhật thường xuyên trên hệ thống dưới dạng thi trực tuyến.

 • 1
  Theo Luật giáo dục năm 2005 thì Nguyên lý giáo dục là:
 • 2
  Nguyên lý giáo dục là?
 • 3
  Theo Luật giáo dục năm 2005, Học sinh học hết chương trình THCS có đủ Điều kiện theo quy định của Bộ trưởng bộ GD-ĐT thì được ai cấp giấy chứng nhận?
 • 4
  Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức?
 • 5
  Theo Luật Viên chức, Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo bằng văn bản với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước bao nhiêu ngày?
 • 6
  Luật giáo dục 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?
 • 7
  Luật giáo dục 2005 quy định trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục thế nào?
 • 8
  Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, Hiệu phó có mấy nhiệm vụ quyền hạn?
 • 9
  Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?
 • 10
  Luật Giáo dục năm 2005 quy định Điều lệ nhà trường có bao nhiêu nội dung chủ yếu?
 • 11
  Theo quy định của Luật Viên chức thì đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào sau đây?
 • 12
  Luật Viên Chức quy định: chế độ tập sự được quy định trong thời gian bao lâu ?
 • 13
  Có bao nhiêu hình thức kỷ luật viên chức giữ chức vụ quản lý quy định trong Luật Viên chức?
 • 14
  Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ:
 • 15
  Một trong những nhiệm vụ của người học theo quy định Luật giáo dục năm 2005 là?
 • 16
  Theo quy định của Luật Viên chức, Nội dung nào nào không thuộc hình thức kỷ luật viên chức không giữ chức vụ quản lý.
 • 17
  Theo quy định của Luật Viên chức thì nội dung nào sau đây thuộc Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức?
 • 18
  Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây không thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?
 • 19
  Theo quy định của Luật Viên chức thì nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức?
 • 20
  Theo Luật Viên chức 2010, cơ quan nào quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.717
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm