Đề trắc nghiệm môn Kiến thức chung (khối THCS) - Đề 1

Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung THCS

VnDoc giới thiệu Đề trắc nghiệm môn Kiến thức chung (khối THCS) - Đề 1 là đề thi trực tuyến có đáp án cho các bạn thi thử. Đây là tài liệu ôn thi viên chức hiệu quả bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung dành cho khối THCS. Mời các bạn tham khảo.

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thi viên chức có tài liệu luyện thi, VnDoc giới thiệu chuyên mục Tài liệu thi công chức, viên chức bao gồm hệ thống bộ đề thi viên chức của các tỉnh, các mẫu đề thi viên chức giáo viên mới nhất, các câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức, luật giáo dục... được cập nhật thường xuyên trên hệ thống dưới dạng thi trực tuyến.

 • Câu hỏi 1: (1 điểm) Nguyên lý giáo dục là?
 • Câu hỏi 2: (1 điểm) Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương?
 • Câu hỏi 3: (1 điểm) Cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập?
 • Câu hỏi 4: (1 điểm) Theo Điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào dưới đây?
 • Câu hỏi 5: (1 điểm) Theo Luật giáo dục năm 2005. Giáo dục phổ thông bao gồm:
 • Câu hỏi 6: (1 điểm)
  Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thì quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS là:
 • Câu hỏi 7: (1 điểm)
  Theo quy định của Luật Viên chức thì nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức?
 • Câu hỏi 8: (1 điểm)
  Theo quy định tại Điều 7 Luật Giáo dục, ai là người quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác?
 • Câu hỏi 9: (1 điểm) Theo Điều 4 Luật Giáo dục quy định, Hệ thống giáo dục quốc dân gồm?
 • Câu hỏi 10: (1 điểm) Theo Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây?
 • Câu hỏi 11: (1 điểm) Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học áp dụng cho:
 • Câu hỏi 12: (1 điểm) Theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, có mấy hành vi giáo viên không được làm?
 • Câu hỏi 13: (1 điểm) Theo quy định của Luật Viên chức thì đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào sau đây?
 • Câu hỏi 14: (1 điểm) Theo Luật Viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức nữ nuôi con bao nhiêu tháng tuổi?
 • Câu hỏi 15: (1 điểm) Theo quy định của Luật GD. Bằng tốt nghiệp đại học của ngành kĩ thuật được gọi bằng:
 • Câu hỏi 16: (1 điểm) Theo quy định của Luật Viên chức, Nội dung nào nào không thuộc hình thức kỷ luật viên chức không giữ chức vụ quản lý.
 • Câu hỏi 17: (1 điểm)
  Theo Luật Viên chức, Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo bằng văn bản với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước bao nhiêu ngày?
 • Câu hỏi 18: (1 điểm) Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng, do:
 • Câu hỏi 19: (1 điểm) Theo quy định tại Điều 8 Luật Giáo dục, văn bằng là?
 • Câu hỏi 20: (1 điểm) Theo quy định của Luật Viên chức 2010, viên chức có mấy quyền về tiền lương?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 533
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm