Đề trắc nghiệm môn Kiến thức chung (khối mầm non) - Đề 2

Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung mầm non

Đề trắc nghiệm môn Kiến thức chung (khối mầm non) - Đề 2 là đề thi trực tuyến có đáp án, là tài liệu ôn thi viên chức hiệu quả bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung dành cho khối mầm non. Mời các bạn tham khảo.

Tài liệu thi công chức, viên chức trên VnDoc bao gồm hệ thống bộ đề thi viên chức của các tỉnh, các mẫu đề thi viên chức giáo viên mới nhất, các câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức, luật giáo dục... được cập nhật thường xuyên trên hệ thống dưới dạng thi trực tuyến.

Tham khảo thêm: Đề trắc nghiệm môn Kiến thức chung (khối mầm non) - Đề 1

 • Câu hỏi 1: (1 điểm) Theo Luật Viên chức, cơ quan nào quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp?
 • Câu hỏi 2: (1 điểm) Theo Luật Giáo dục năm 2005, Hội đồng trường có bao nhiêu nhiệm vụ
 • Câu hỏi 3: (1 điểm)
  Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương?
 • Câu hỏi 4: (1 điểm)
  Theo quy định của Luật Viên chức thì đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào sau đây?
 • Câu hỏi 5: (1 điểm) Theo quy định của Luật GD. Bằng tốt nghiệp đại học của ngành kĩ thuật được gọi bằng:
 • Câu hỏi 6: (1 điểm) Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ:
 • Câu hỏi 7: (1 điểm)
  Cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập?
 • Câu hỏi 8: (1 điểm)
  Theo quy định của Luật Viên chức thì nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức?
 • Câu hỏi 9: (1 điểm)
  Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây không thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?
 • Câu hỏi 10: (1 điểm)
  Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thìNhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo công lập do?
 • Câu hỏi 11: (1 điểm) Theo Luật Viên chức 2010, cơ quan nào quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức?
 • Câu hỏi 12: (1 điểm) Một trong những quyền của người học theo quy định của Luật giáo dục năm 2005 là?
 • Câu hỏi 13: (1 điểm) Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức?
 • Câu hỏi 14: (1 điểm)
  Theo Luật Viên chức, Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo bằng văn bản với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước bao nhiêu ngày?
 • Câu hỏi 15: (1 điểm)
  Theo quy định tại Điều 7 Luật Giáo dục, ai là người quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác?
 • Câu hỏi 16: (1 điểm)
  Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thìSố trẻ tối đa trong nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi?
 • Câu hỏi 17: (1 điểm) Theo Điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào dưới đây?
 • Câu hỏi 18: (1 điểm) Nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định trong Luật Viên chức?
 • Câu hỏi 19: (1 điểm) Theo Luật Giáo dục năm 2005, cơ quan ban hành Điều lệ nhà trường ở các cấp học khác theo thẩm quyền là?
 • Câu hỏi 20: (1 điểm)
  Luật Viên chức quy định, đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong trường hợp nào sau đây?
 • Câu hỏi 21: (1 điểm) Theo Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác?
 • Câu hỏi 22: (1 điểm) Theo Điều 4 Luật Giáo dục quy định, Hệ thống giáo dục quốc dân gồm?
 • Câu hỏi 23: (1 điểm) Theo Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây?
 • Câu hỏi 24: (1 điểm)
  Theo quy định tại Điều 7 Luật Giáo dục, ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác là?
 • Câu hỏi 25: (1 điểm)
  Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thìSố trẻ tối đa trong nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi?
 • Câu hỏi 26: (1 điểm)
  Theo Luật Viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức nữ nuôi con bao nhiêu tháng tuổi?
 • Câu hỏi 27: (1 điểm)
  Theo Luật giáo dục năm 2005, Học sinh học hết chương trình THCS có đủ Điều kiện theo quy định của Bộ trưởng bộ GD-ĐT thì được ai cấp giấy chứng nhận?
 • Câu hỏi 28: (1 điểm)
  Theo Luật Viên chức, viên chức có bao nhiêu năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bị đơn phương chấm dứt hợp đồng?
 • Câu hỏi 29: (1 điểm)
  Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thìTrưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện có thẩm quyền?
 • Câu hỏi 30: (1 điểm)
  Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thìChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập đối với?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 943
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm