Đề trắc nghiệm môn Kiến thức chung (khối mầm non) - Đề 1

Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung mầm non

Đề trắc nghiệm môn Kiến thức chung (khối mầm non) - Đề 1 bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến môn kiến thức chung dành cho khối mầm non. Đây là tài liệu ôn thi viên chức hiệu quả dành cho những bạn đang chuẩn bị ôn thi công chức, viên chức. 

Tài liệu thi công chức, viên chức trên VnDoc bao gồm hệ thống bộ đề thi viên chức của các tỉnh, các mẫu đề thi viên chức giáo viên mới nhất, các câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức, luật giáo dục... được cập nhật thường xuyên trên hệ thống dưới dạng thi trực tuyến.

Tham khảo thêm:

Đề trắc nghiệm môn Kiến thức chung (khối mầm non) - Đề 2

 • Câu hỏi 1: Theo Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ?
 • Câu hỏi 2: (1 điểm)
  Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thì Trường mầm non có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn?
 • Câu hỏi 3: (1 điểm) Luật giáo dục 2005 quy định: Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì?
 • Câu hỏi 4: (1 điểm) Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thìNhiệm vụ quyền hạn của trường mầm non?
 • Câu hỏi 5: (1 điểm) Luật Giáo dục năm 2005 quy định Điều lệ nhà trường có bao nhiêu nội dung chủ yếu?
 • Câu hỏi 6: (1 điểm)
  Có bao nhiêu hình thức kỷ luật viên chức giữ chức vụ quản lý quy định trong Luật Viên chức?
 • Câu hỏi 7: (1 điểm)
  Theo Luật Giáo dục năm 2005, cấp học nào không thuộc giáo dục phổ thông?
 • Câu hỏi 8: (1 điểm) Luật Viên chức quy định, chức danh nghề nghiệp là?
 • Câu hỏi 9: (1 điểm) Luật Viên Chức quy định: chế độ tập sự được quy định trong thời gian bao lâu?
 • Câu hỏi 10: (1 điểm)
  Theo quy định của Luật Viên chức, Nội dung nào nào không thuộc hình thức kỷ luật viên chức không giữ chức vụ quản lý.
 • Câu hỏi 11: (1 điểm) Theo quy định tại Điều 8 Luật Giáo dục, văn bằng là?
 • Câu hỏi 12: (1 điểm)
  Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thì Trường mầm non được tổ chức theo mấy loại hình thức
 • Câu hỏi 13: (1 điểm) Nguyên lý giáo dục là?
 • Câu hỏi 14: (1 điểm)
  Theo Luật Viên chức, cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập?
 • Câu hỏi 15: (1 điểm) Theo Luật giáo dục năm 2005. Tuổi của học sinh vào lớp 1 là?
 • Câu hỏi 16: (1 điểm)
  Theo Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số?
 • Câu hỏi 17: (1 điểm) Theo Luật giáo dục năm 2005 thì Nguyên lý giáo dục là:
 • Câu hỏi 18: (1 điểm) Theo quy định tại Điều 54 Luật Viên chức 2010, trong thời hạn xử lí kỉ luật ai là người quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức nếu tháy viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lí kỉ luật?
 • Câu hỏi 19: (1 điểm)
  Luật giáo dục 2005 quy định trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục thế nào?
 • Câu hỏi 20: (1 điểm) Theo quy định của Luật Viên chức 2010, viên chức có mấy quyền về tiền lương?
 • Câu hỏi 21: (1 điểm) Theo Luật giáo dục năm 2005, một trong những quyền của nhà giáo là?
 • Câu hỏi 22: (1 điểm) Theo quy định của Luật Viên chức thì nội dung nào sau đây thuộc Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức?
 • Câu hỏi 23: (1 điểm) Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?
 • Câu hỏi 24: (1 điểm) Một trong những nhiệm vụ của người học theo quy định Luật giáo dục năm 2005 là?
 • Câu hỏi 25: (1 điểm) Luật giáo dục 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?
 • Câu hỏi 26: (1 điểm) Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập do?
 • Câu hỏi 27: (1 điểm) Luật Viên Chức quy định: hình thức của hợp đồng làm việc là?
 • Câu hỏi 28: (1 điểm) Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thì việc Thực hiện đo chiều cao, cân nặng, ghi và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng cho trẻ em từ 24 tháng tuổi trở lên?
 • Câu hỏi 29: (1 điểm) Luật Viên chức gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
 • Câu hỏi 30: (1 điểm)
  Theo Luật giáo dục năm 2005. Giáo dục phổ thông bao gồm:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 2.933
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm