Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 3

Trắc nghiệm Hóa 11 bài 3 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 3 với các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ kiến thức đã học, làm quen các dạng bài tập khác nhau chuẩn bị cho các bài kiểm tra lớp 11 sắp tới.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Tài liệu học tập lớp 11.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 3 được VnDoc biên soạn giúp học sinh nắm vững lý thuyết "Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ" đồng thời làm quen các dạng bài tập vận dụng khác nhau. Mời các bạn cùng học sinh tham khảo.

 • 1

  Trộn V1 ml dung dịch NaOH có pH = 13 với V2 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 11, thu được dung dịch mới có pH = 12. Tỉ số V1 : V2 có giá trị là

 • 2

  Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH = 3 với 2 lít dung dịch NaOH có pH = 12, thu được dung dịch mới cố pH = 4. Tỉ số V1 : V2 có giá trị là

 • 3

  Trộn hai dung dịch Ba(HCO3)2 và NaHSO4 có cùng nồng độ mol với nhau theo tỉ lệ thể tích 1 : 1 thu được kết tủa và dung dịch. Bỏ qua sự thủy phân của các ion và sự điện li của nước, các ion có mặt trong dung dịch Y là

 • 4

  Cho các dung dịch HCl, H2SO4 và CH3COOH có cùng giá trị pH. Sự sắp xếp nào sau đây đúng với giá trị nồng độ mol của các dung dịch trên?

 • 5

  Chỉ dùng quỳ tím, có thể nhận biết ba dung dịch riêng biệt nào sau đây?

 • 6

  Chọn câu trả lời đúng, khi nói về muối axit:

 • 7

  Cho 10 ml dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M. thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hòa dung dịch X là

 • 8

  Dung dịch A có chứa 5 ion :Mg2+ ,Ba2+ ,Ca2+ và 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3. Thêm dần V ml dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất. V có giá trị là

 • 9

  Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,15M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ aM, thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 1. Giá trị của a và m lần lượt là

 • 10

  Cho 300 ml dung dịch chứa H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M và HCl 0,3M tác dụng với V ml dung dịch NaOH 0,2 M và KOH 0,29M thu được dung dịch có pH = 2. Giá trị của V là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 903
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm