Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 2

Trắc nghiệm Hóa 11 bài 2 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 2: Axit, bazơ, muối gồm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, hỗ trợ học sinh tự ôn luyện kiến thức môn Hóa tại nhà.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Tài liệu học tập lớp 11.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 2 có đáp án được VnDoc biên soạn theo chương trình SGK môn Hóa lớp 11, giúp học sinh dễ dàng ôn luyện kiến thức đã học và làm quen với bài thi trắc nghiệm Hóa nhằm chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới đạt kết quả cao.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1

  Axít nào sau đây là axit một nấc?

 • 2

  Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính?

 • 3

  Cho các dung dịch axit có cùng nồng độ mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch có nồng độ H lớn nhất là

 • 4

  Theo thuyết Areniut, kết luận nào sau đây đúng?

 • 5

  Theo thuyết Areniut kết luận nào sau đây không đúng?

 • 6

  Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M?

 • 7

  Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch hcl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối dung dịch tăng 7,6 gam. Số mol Mg trong X là

 • 8

  Hòa tan ba muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa :0,40 mol K ; 0,20 mol AL : 0,2 mol SO và a mol CL .

  Ba muối X, Y, Z là

 • 9

  Khi cho 100ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch HNO3 xM, thu được dung dịch có chứa 7,6 gam chất tan. Giá trị của x là

 • 10

  Trung hòa 100 gam dung dịch A chứa hỗn hợp HCl và H2SO4 cần vừa đủ 100 ml dung dịch B chứa NaOH 0,8M và Ba(OH)2 0,6M thu được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch A là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 3.837
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 11 Kết nối tri thức

  Xem thêm