Trắc nghiệm Hóa 11 bài 1

Trắc nghiệm Hóa 11 bài 1 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 1 Sự điện li được VnDoc biên soạn và đăng tải, hỗ trợ quá trình ôn tập kiến thức môn Hóa 11 đã học và chuẩn bị cho các bài kiểm tra lớp 11 sắp tới.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Tài liệu học tập lớp 11.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 1 Sự điện li gồm 15 câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án được VnDoc biên soạn theo chương trình SGK môn Hóa lớp 11, giúp thầy cô cũng như các em học sinh dễ dàng tham khảo trong quá trình dạy và học.

 • Câu 1.

  Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

  Hướng dẫn giải chi tiết

  A sai vì H2S là chất điện li yếu

  B vì H3PO4 là chất điện li yếu

  C sai vì CH3COOH là chất điện li yếu

 • Câu 2.

  Nhỏ từ từ dung dịch FeCl3 cho đến dư vào dung dịch Na2CO3. Hiện tượng quan sát được đầy đủ nhất là?

  Hướng dẫn giải chi tiết

  Phương trình phản ứng:

  2FeCl3 + 3Na 2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3 ↓(đỏ nâu) + 3CO 2 ↑ + 6NaCl 

  Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ đồng thời có khí thoát ra.

 • Câu 3.

  Cho các dung dịch muối NaHSO4, NaHCO3­, Na2HPO4, Na2HPO3, NaH2PO4, NaH2PO3. Dung dịch muối không phải muối axit là?

 • Câu 4.

  Cho phản ứng H2PO4- + OH- → HPO42- + H2O

  Trong phản ứng trên ion H2PO4- có vai trò

 • Câu 5.

  Cho phản ứng sau NaHCO3 + T → Na2CO3 + G. Để phản ứng xảy ra thì T, G lần lượt là

  Hướng dẫn giải chi tiết

  Ở các chất tham gia và sản phẩm hiện tại chỉ có một cation là Na+ , nếu T có cation mới thì G cũng có, loại A.

  Xét các đáp án còn lại

  B. NaHCO3 + HCl → Na2Cl + H2O + CO2 (loại)

  C. NaHCO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + H2O + CO2 (loại)

  D. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O + NaHCO3

  HCO3- + OH- → CO32- + H2O

 • Câu 6.

  Trộn 200 ml dung dịch chứa 12 gam MgSO4 với 300 ml dung dịch chứa 34,2 gam Al2(SO4)3thu được dung dịch X. Nồng độ ion SO42- trong X là

 • Câu 7.

  Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3m thu được dung dịch Y. Nồng độ ion Fe3+ trong Y là

  Hướng dẫn giải chi tiết

  nFe2(SO4)3= 0,4.0,2 = 0,08 mol; nFeCl3= 0,1.0,3 = 0,03 mol

  CMFe2(SO4)3 = 0,08/0,5=0,16M;

  CMFeCl3= 0,03/0,5= 0,06M

  Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + 3SO42-

  0,16M 0,32 M

  FeCl3 → Fe3+ + 3Cl-

  0,06 M 0,06 M

  CM Fe3+ = 0,32 + 0,06= 0,38M 


 • Câu 8.

  Một dung dịch chứa các ion: Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO3- (0,05 mol) và SO42- (x mol). Giá trị của x là

 • Câu 9.

  Một dung dịch chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là

 • Câu 10.

  Dung dịch X gồm: 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ và b mol SO . Khi cô cạn X thu được 7,715 gam muối khan. Giá trị của a và b lần lượt là

 • Câu 11.

  Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

 • Câu 12.

  Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

 • Câu 13.

  Các chất dẫn điện là

 • Câu 14.

  Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

 • Câu 15.

  Trong dung dịch CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan có 2 phân tử phân li thành ion. Nồng độ của ion H+

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 5.639
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm