Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 11)

Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 chương 1

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 11) để củng cố lại kiến thức đã được học trên lớp cũng như rèn luyện khả năng của bản thân thông qua việc tìm ra đáp án cho các câu hỏi lý thuyết và bài tập vận dụng.

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 10)

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 12)

 • 1
  Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7C và 4.10-7C, tương tác với nhau một lực 0,1N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là
 • 2
  Hai điện tích q1=+2.10-6C, q2=-2.10-6C, đặt tại hai điểm A,B trong chân không và cách nhau một khoảng 6cm. Một điện tích q3=+2.10-6C đặt trên đường trung trực của AB, cách AB một khoảng 4cm. Độ lớn của lựcđiện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 là
 • 3
  Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng?
 • 4
  Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng?
 • 5
  Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng?
 • 6
  Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng?
 • 7
  Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì
 • 8
  Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng?
 • 9
  Phát biểu nào sau đây về điện trường là KHÔNG đúng?
 • 10
  Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 67
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Xem thêm