Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 12)

Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 chương 1

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 12) do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với nhiều câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng giúp học sinh ghi nhớ lâu kiến thức đã được học đồng thời nâng cao khả năng của bản thân.

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 11)

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 13)

 • 1
  Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động
 • 2
  Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là KHÔNG đúng?
 • 3
  Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng?
 • 4
  Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm q<0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích q một khoảng r là:
 • 5
  Một điện tích điểm đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4(N). Độ lớn điện tích đó là:
 • 6
  Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm q=5.10-9C, tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10cm có độ lớn là
 • 7
  Ba điện tích điểm giống nhau được đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh a. Độ lớn cường độ điện trường tại tâm của tam giác đó là:
 • 8
  Hai điện tích điểm q1=5.10-9C, q2=-5.10-9C đặt tại hai điểm cách nhau 10cm trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là:
 • 9
  Hai điện tích điểm q1=q2=5.10-16C, dặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8cm trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là:
 • 10
  Hai điện tích điểm q1=5.10-9C, q2=-5.10-9C đặt tại hai điểm trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách q1 5cm, cách q2 15cm là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 69
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 11

Xem thêm