Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 13)

Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 chương 1

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 13) là tài liệu ôn tập và rèn luyện hữu ích dành cho các bạn học sinh, không chỉ ôn lại nội dung kiến thức được học thông qua các câu hỏi lý thuyết mà còn nâng cao khả năng vận dụng vào các dạng bài tập khác nhau.

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 12)

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 14)

 • 1
  Hai điện tích điểm q1=5.10-9C và q2=-5.10-9C, đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8cm trong không khí. Cường độ điện trường tai đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là:
 • 2
  Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích điểm q trong điện trường đều E là A=qEd, trong đó d là:
 • 3
  Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng?
 • 4
  Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM
 • 5
  Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN là d. Công thức nào sau đây là KHÔNG đúng?
 • 6
  Một điện tích điểm q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì:
 • 7
  Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2cm và được nhiễm điện trái dấu nhau. Muốn làm cho điện tích q=5.10-10C di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A=2.10-9J. Coi điện trường bên trong khoảng giữa hai tấm kim loại là điện trường đều và có các đường sức điện vuông góc với các tấm.Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là:
 • 8
  Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100 (V/m). Vận tốc ban đầu của electron bằng 300 (km/s). Khối lượng của electron là m = 9,1.10-31(kg). Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc vận tốc của electron bằng không thì electron chuyển động được quãng đường là.
 • 9
  Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 1 (V). Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q = - 1(µC) từ M đến N là:
 • 10
  Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15(kg), mang điện tích 4,8.10-18 (C), nằm lơ lửng giũa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Hiệu điện đặt vào hai tấm kim loại đó là:
 • 10
  Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15(kg), mang điện tích 4,8.10-18 (C), nằm lơ lửng giũa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Hiệu điện đặt vào hai tấm kim loại đó là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 74
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Xem thêm