Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 1

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11 có đáp án

Mã số: 05994. Đã có 7.526 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11

VnDoc xin giới thiệu và gửi tới các em học sinh Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 1 để ôn tập kiến thức về môn Địa lý. Chúc các em học tập tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 5

Làm thêm: Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11 - Tác phẩm "Thương vợ"

Câu 1:
Diện tích tự nhiên của Nhật Bản là
Câu 2:
Bốn đảo lớn của Nhật Bản xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích là
Câu 3:
Bốn đảo lớn nhất của Nhật Bản theo thứ tự từ bắc xuống nam là
Câu 4:
Khí hậu của Nhật Bản chủ yếu là
Câu 5:
Nhật Bản nằm trong khu vực khí hậu
Câu 6:
Nhận xét không đúng về một số đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản là
Câu 7:
Vùng biển Nhật Bản có nhiều ngư trường lớn là do
Câu 8:
Nhận xét không chính xác về đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là
Câu 9:
Dân số Nhật Bản năm 2005 khoảng
Câu 10:
Nhận xét không đúng về tình hình đân số của Nhật Bản là
Câu 11:
Năm 2005, tỉ lệ người già trên 65 tuổi ở Nhật Bản chiếm
Câu 12:
Trong thời kỳ 1950 – 2005, tỉ lệ người già trên 65 tuổi ở Nhật Bản tăng nhanh và tăng gấp
Câu 13:

Tốc độ gia tăng dân số hàng năm của Nhật Bản thấp sẽ dẫn đến hệ quả là

Câu 14:
Tốc độ gia tăng dân số của Nhật Bản hiện ở mức
Câu 15:
Năng xuất lao động xã hội ở Nhật Bản cao là do người lao động Nhật Bản
Bắt đầu ngay
19 7.526