Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11

Xin mời các em học sinh tiếp tục luyện tập với Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 2 để hoàn thiện kiến thức của mình. Chúc các em luôn học giỏi!

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 5

 • Câu 16:
  Sau chiến tranh thế giới tứ hai, nền kinh tế Nhật Bản đã nhanh chóng được phục hồi và đạt ngang mức trước chiến tranh vào năm
 • Câu 17:
  Trong thời gian từ 1950 đến 1973, nền kinh tế Nhật Bản phát triển với tốc độ cao nhất vào giai đoạn
 • Câu 18:
  Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1955 - 1973 do những nguyên nhân chủ yếu là
 • Câu 19:
  Những năm 1973 - 1974 và 1979 - 1980 tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản giảm sút mạnh là do
 • Câu 20:
  Nhận xét đúng nhất về tình hình tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong thời kỳ 1950 - 1973 là
 • Câu 21:
  Năm 1980 tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản giảm mạnh chỉ còn
 • Câu 22:
  Nhờ điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế nên thời kỳ 1986 - 1990 tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của Nhật Bản đã đạt
 • Câu 23:
  Nhận xét đúng về tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế Nhật Bản từ sau năm 1991 là
 • Câu 24:
  Năm 2005. tăng trưởng GDP của Nhật Bản ở mức
 • Câu 25:
  Tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản ở mức thấp nhất trong thời kỳ 1995 - 2005 là vào năm
 • Câu 26:
  Trong thời kỳ 1995 - 2005, tăng trưởng GDP của Nhật Bản ở mức thấp nhất chỉ đạt
 • Câu 27:
  Năm 2005 GDP của Nhật Bản đạt khoảng
 • Câu 28:
  Về kinh tế, tài chính Nhật Bản đứng
 • Câu 29:
  Năm 2005 GDP của Nhật Bản đứng thứ
 • Câu 30:
  Nhật Bản chiếm vị trí cao trên thế giới về sản xuất các sản phẩm
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 7.189
Sắp xếp theo
  Môn Địa lý lớp 11 Xem thêm