Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 51

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07189. Đã có 53 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 51 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 49
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 50
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 52
Câu 1.

C.Mác viết: "Tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên", theo nghĩa:

Câu 2.

Chủ trương thực hiện nhất quán cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay là:

Câu 3.

Cấu trúc của một hình thái kinh tế - xã hội gồm các yếu tố cơ bản hợp thành:

Câu 4.

Tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là:

Câu 5.

Luận điểm: "Tôi coi sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên" được C.Mác nêu trong tác phẩm nào?

Câu 6.

Câu nói sau của V.I.Lênin là trong tác phẩm nào: "Chỉ có đem qui những quan hệ xã hội vào những quan hệ sản xuất và đem quy những quan hệ sản xuất vào trình độ của những lực lượng sản xuất thì người ta mới có được cơ sở vững chắc để quan niệm sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên"

Câu 7.

Quan hệ sản xuất bao gồm:

Câu 8.

Cách viết nào sau đây là đúng:

Câu 9.

Cơ sở hạ tầng của xã hội là:

Câu 10.

Kiến trúc thượng tầng của xã hội bao gồm:

Bắt đầu ngay
1 53