Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 3

Đề tuyển sinh lớp 6 môn Anh có đáp án

Mã số: 11702. Đã có 883 bạn thử.

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Mời các em học sinh luyện tập với đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ngoài Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 3, mời các bạn luyện tập thêm một số đề sau:

I. Hãy khoanh tròn một từ có cách phát âm khác với các từ còn lại
1.
2.
3.
4.
5.
II. Hãy đọc thông tin trong bảng và trả lời các câu hỏi sau:

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Ví dụ: 1. When is Sports World?

It’s on Saturday at 1.30.

2. When is New Music?
3. When is Cartoon Time?
4. When is Seven Seas?
5. When is space 4000?
III. Hãy chọn các từ phù hợp điền vào các đoạn hội thoại sau.

POST OFFICE - LISTEN TO MUSIC - DOG - A UNIVERSITY - THREE

1.

A: Excuse me. Where’s the__________________ ?

B: It’s down the Street, next to the cinema.

A: Thank you.

2.

A: How many bags do you have?

B:______________ .

A: Can you open them, please? I need to inspect them.

B: Certainly.

3.

A: Do you have a pet?

B: Yes. I have a__________ .

A: What’s its name?

B: LUCKY.

4.

A: What do you like to do in your free time?

B: I like to_____________________________ . I enjoy POP .

5.

A: Where does your mom work?

B: She works at_____________________ .

Bắt đầu ngay
17 883