Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 2

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Mời các em học sinh luyện tập với đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ngoài Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 2, mời các bạn luyện tập thêm một số đề sau:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Em hãy tìm từ có cách đọc khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Em hãy nối các câu ở cột A cho phù hợp với nội dung các câu ở cột B.

  Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

 • 1.
  e
 • 2.
  c
 • 3.
  a
 • 4.
  b
 • 5.
  d
 • III. Em hãy chọn giới từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
 • 1. We are going to play tennis_____________ the afternoon.
  in
 • 2. We must be at home__________ 6 p.m.
  at
 • 3. I gave her a beautiíul painting______________ her birthday.
  on
 • 4. The World Cup often starts_____________ June 10th after every 4 years.
  on
 • 5. The museum is open_____________ 7 a.m____________ 5 p.m.
  2 đáp án cần điền ngăn cách nhau bằng dấu gạch ngang
  from - to
 • IV. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.
 • 1. What____ you_______ in this dark room?
 • 2. What did he____________ to her yesterday?
 • 3. I__________ . It’s harmful.
 • 4. I like living in this Street_____________ it is noisy.
 • 5. Hong’s room is very dirty. Mine is much______________ .
 • 6. The play was very boring. It’s the__________ film I’ve ever seen.
 • 7. The children will be_____________ if he teaches them English.
 • 8. Water___________ most of the Earth’s surface.
 • 9. “Have a nice trip!” – “_____________________
 • 10. He went to the party __________Sunday.
 • V. Hãy khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành các đoạn hội thoại sau.
 • 1. “Could you please give me my dictionary?” – “___________________ ”
 • 2. “Are you doing anything tonight?” – “_____________________________________________ ”
 • 3. “Where does your father do?” – “______________________ ”
 • 4. “How far is it from your house to your school?” – “_________________ ”
 • 5. “How much are your new shoes?” – “___________________
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 1.344
Sắp xếp theo

  Ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

  Xem thêm