Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán trường tiểu học Bắc Hải, TP. Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017

Đề thi cuối kì 1 môn Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 08277. Đã có 235 bạn thử.

Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán trường tiểu học Bắc Hải, TP. Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp các em học sinh lớp 3 có tài liệu ôn thi học kì 1 cũng như giúp quý thầy cô giáo có tài liệu tham khảo trong việc ra đề thi cho kì thi và kiểm tra cuối kì 1 sắp tới.

1
Gấp 32 lên 4 lần, ta được:
2
5 hm4 dam ....... 500 m
3
Số lớn là 45, số bé là 5. Số bé bằng .... Số lớn:
4

Đồng hồ chỉ mấy giờ:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

 

5. Tính:
a, 45 : 5 × 3 = ...
b
X : 8 = 104
X = ...
6
Một quyển truyện dày 328 trang. Bạn Lan đã đọc được ¼ số trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa mới hết quyển truyện?
Trả lời: Số trang mà Lan còn phải đọc nữa là ... trang truyện
7

Hình bên có:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

a
........hình tam giác
b
.........hình tứ giác
Bắt đầu ngay
3 235