Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 13 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Mã số: 09433. Đã có 376 bạn thử.

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 qua mạng vòng 13 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 7 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh qua Internet dưới đây gồm nhiều dạng bài tập thường gặp trong đề thi thật giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập lại kiến thức đã học và rèn luyện những kỹ năng cơ bản khi làm bài thi chính thức.

Một số đề luyện thi Tiếng Anh lớp 7 khác:

Defeat the goalkeeper.
Choose the correct answer for each following question.
1. Let ____ stay at home and watch film.
2. A classmate is a person who studies in the ____ classroom with you.
3. "Lay plays football well." means ________________.
4. He is rehearsing a play for school anniversary celebration ____ present.
5. In Geography, we study different countries and ______ people.
6. I _____ they _____ busy now. I won't call them.
7. "Elderly" has similar meaning to _________.
8. Let's __________ and talk about our plan.
9. We need more players. Why _______ you come along?
10. Don't make her _____ sad.
Leave me out.
There are some English words, each with a redundant letter. You have to take that redundant letter out from each word to make it correct.
For example: Peen
→ The answer is e.
1. ksnow
2. icea
3. taidy
4. Manth
5. campy
6. scorry
7. closye
8. presideant
9. memober
10. referhence
Cool fair matching.
Match the English word with the suitable Vietnamese definition. 

Trạm tàu Help  Túi Parcel  Đội bóng 
Football team Bài tập về nhà Paint Giúp đỡ Teach
Dạy  Computer games  Pocket Jump Nhảy 
Homework Gói, bưu kiện  Sơn Trò chơi điện tử Train station
1. Football - ..............
2. Homework - .............
3. Help -............................
4. Computer games - .......................
5. Paint - ..............
6. Pocket - ...............
7. Parcel - .................
8. Jump - ..................
9. Teach - ...............
10. Train station - .....................
Bắt đầu ngay
3 376