Đề thi Violympic môn Toán lớp 2 vòng 8 năm học 2017 - 2018

Thi giải toán qua mạng Violympic lớp 2 vòng 8

Mã số: 10682. Đã có 2.677 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2017 - 2018 vừa được cập nhật trên hệ thống Thi Violympic lớp 2 của VnDoc, mời các bạn cùng làm để ôn luyện lại những thức môn Toán đã học cũng như chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào vòng thi tiếp theo.

Bài số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
Violympic Toán 2 vòng 8
Trả lời:
... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... < ... <
Bài số 2: 12 con giáp
Câu 1: Cho y - 62 - 6 = 16. Giá trị của y là ....
Câu 2
Cho .... - 4 = 28. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ....
Câu 3
Cho 25 + a = 32. Giá trị của a là ....
Câu 4
Tổng của hai số là 80, số hạng thứ nhất là 58. Vậy số hạng thứ hai là ...
Câu 5
Tính 8 + 68 = ....
Câu 6
Cho y - 59 = 23 + 9. Giá trị của y là ....
Câu 7
Tổng số học sinh của hai lớp 2A và 2B bằng số tròn chục liền sau số 65, trong đó số học sinh của lớp 2A là 36 học sinh. Vậy lớp 2B có ... học sinh
Câu 8
Tính 73 - 37 = ...
Câu 9
Cho các số 26; 6; 19; 28. Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số đã cho là ....
Câu 10
Cho 31dm - 26dm .... 9dm - 39cm. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
Bài số 3: Đi tìm kho báu
Câu 1: Trong các số 24; 42; 8; 80; 78 thì số lớn nhất là:
Câu 2
Tính 73 - 37 = ...
Câu 3
Hà gấp được 16 ngôi sao, Hà gấp được ít hơn Lan 5 ngôi sao. Vậy Lan gấp được ... ngôi sao
Câu 4
Tính 32 - 6 = ....
Câu 5
Hiệu của 52 và 5 là
Câu 6
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào sai?
Câu 7
Một đội công nhân có tổng số công nhân bằng số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 16. Trong đó có 16 công nhân nam. Vậy đội đó có .... công nhân nữ
Bắt đầu ngay
55 2.677