Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 2 có đáp án

Mã số: 01599. Thời gian: 30 phút. Đã có 34.581 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2015 - 2016  

Cuộc thi giải Toán trên mạng - Violympic là một cuộc thi vô cùng thú vị và bổ ích dành cho các em học sinh tiểu học và cấp trung học cơ sở. Cùng thử sức với bài test Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2015 - 2016 của chúng tôi để tìm hiểu rõ hơn về nội dung thi và làm quen với dạng đề bài cũng như chuẩn bị tốt nhất cho mùa thi Violympic Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017 nhé!

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2015 - 2016

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2015 - 2016

Bài 1: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: 
Số tròn chục liền sau 40 là:
Câu 2:
Số lớn hơn 64 nhỏ hơn 66 là:
Câu 3:
80 - 10 + 10 = .........
Giá trị thích hợp điền vào chỗ (....) là:
Câu 4:
Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB 2dm.
Biết đoạn AB = 9dm. Hỏi đoạn thẳng CD bằng bao nhiêu?
Trả lời:
Độ dài đoạn CD là: .........dm.
Câu 5:
Số tròn chục liền trước 50 là:
Bài 2: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau.

Trả lời: 
Các cặp giá trị bằng nhau: 
68 - 15 = ............; 56 - 42 = ..........; 88 - 23 = .........; 67 - 42 = ...........; 43 + 46 = ............; 89 - 38 = ..........; 76 - 32 = ...........; 89 - 25 = ............; 78 - 47 = .............; 21 + 16 = ...........
Bài 3: Hoàn thành phép tính: Bạn hãy điền các chữ số thích hợp vào chỗ chấm.
Câu 1: 
3... + ....2 = 86 
Trả lời: 
Số cần điền vào chỗ (....) là: ......; .......
Câu 2:
5.... + ....5 = 88 
Trả lời: 
Số cần điền vào chỗ (....) là: ......; .......
Câu 3:
25 + ..... = 86 
Trả lời: 
Số cần điền vào chỗ (....) là: ......
Câu 4:
....6 + 2..... = 98
Chữ số cần điền vào chỗ (....) là: .......; ........
Câu 5:
5.... - ......6 = 21
Chữ số cần điền vào chỗ (....) là: ......; .......
Câu 6:
.....9 - 3.... = 62
Chữ số cần điền vào chỗ (...) là: .....; ......
Câu 7:
.....7 - 4.... = 25
Chữ số cần điền vào chỗ (....) là: ......; ........
Câu 8:
54 - 2..... = .....3
Chữ số cần điền vào chỗ (....) là: ......; .......
Bắt đầu ngay
363 34.581