Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 3 có đáp án

Mã số: 01517. Thời gian: 40 phút. Đã có 30.108 bạn thử.

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 3 

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2015 - 2016 được cung cấp cho các em học sinh để thử sức với Cuộc thi giải toán trên mạng và ôn tập cho vòng thi sắp tới của cuộc thi Violympic. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em đạt kết quả cao trong học tập. Chúc các em làm bài tốt!

Một số đề luyện thi trực tuyến lớp 3 khác:

 

Bài 1:
Chọn các cặp có giá trị bằng nhau:

Trả lời:
27 : 3 = ……………………………… ; 100 + 59 = ………………………………………… ;
123 + 50 = ……………………………; 223 + 42 = ………………………………………… ;
72 + 27 = …………………………… .;   66 + 19 = ………………………………………… ;
519 + 406 = …………………………. ; 372 + 136 = ………………………………………. ;
452 + 361 = …………………………. ; 549 + 341 = ………………………………………. ;
Bài 2: Vượt chướng ngại vật
Câu 1:
Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ (...)
203 + 345 .... 423 + 116

Câu 2:
Mai gấp được 115 ngôi sao, Lan gấp được 182 ngôi sao. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu ngôi sao?
Trả lời:
Cả hai bạn gấp được .... ngôi sao.
Câu 3:
Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ (...)
687 - 252 ..... 596 - 150
Câu 4:
Tính 36 : 4 : 3 = ....
Câu 5:
Tính: 205 + 45 = .....
Câu 6:
Tính 643 - 427 = ....
Câu 7:
Tính 2 x 2 x 7 = ....
Câu 8:
Cửa hàng sách A có 225 cuốn sách, cửa hàng sách B có 342 cuốn sách. Hỏi cả hai cửa hàng có bao nhiêu cuốn sách?
Trả lời:
Cả hai cửa hàng có .... cuốn sách.
Câu 9:
Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ (...)
765 - 341 .... 321 + 103
Câu 10:
Tìm x, biết x + 294 = 637.
Trả lời:
x = .....
Bài 3: Cóc vàng tài ba
Câu 1:
379 là số liền trước của số nào?
Câu 2:
Số gồm tám trăm, chín chục, ba đơn vị viết là:
Câu 3:
Một đội đồng diễn thể dục có 152 nam và 106 nữ. Hỏi đội đồng diễn thế dục đó có bao nhiêu người?
Câu 4:
Tính độ dài đường gấp khúc ABC.


Trả lời:
Độ dài đường gấp khúc ABC là:
Câu 5:
Tìm x, biết x - 215 = 342.
Trả lời: x = ....
Câu 6:
Thùng dầu thứ nhất có 287 lít dầu. Thùng thứ hai chứa 462 lít dầu. Vậy cả hai thùng chứa số lít dầu là:
Câu 7:
Tính: 4 x 8 + 584 = .....
Câu 8:
Tam giác ABC có cạnh AB dài 112cm, cạnh BC dài 163cm, cạnh CA dài 209cm. Chu vi tam giác ABC là:
Câu 9:
Bạn Giang sưu tầm được 138 con tem. Bạn Minh sưu tầm được 227 con tem. Vậy cả hai sưu tầm được số con tem là:
Câu 10:
Số thích hợp điền vào chỗ (...)
634 = 600 + .... + 4
Số điền vào chỗ (...) là:
Bắt đầu ngay
350 30.108