Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 1

Mã số: 03413. Thời gian: 60 phút. Đã có 18.147 bạn thử.

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 1

Tham gia thử sức với vòng 10 của Cuộc thi giải Toán qua mạng Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 năm 2015 - 2016 qua bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Hi vọng bài test sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em đánh giá trình độ kiến thức và nâng cao kĩ năng làm bài. Chúc các em thi tốt!

Tải đề thi học kì 2 lớp 1 các môn

Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa

Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 1 sách First Friend I năm học 2015 - 2016

Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Answer:
(1) = ......; (2) = .......; (4) = ........; (5) = .......; (6) = ........
Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ chấm để được các cặp giá trị bằng nhau.
Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number
Question 1:
Add:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 2:
Add:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 3:
Add:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 4:
Add:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 5:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 6:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 7:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 8:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 9:
Fill the missing number in the blank
10 + 5 < 18 – ............ < 11 + 6
Question 10:
How many circles are there in the figure? 
Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Answer: ........... circles.
Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 availabe answers.
Question 1:
Add:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 2:
Add:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 3:
Add:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 4:
Add:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 5:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 6:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 7:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 8:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 9:

What numbers of dots are hidden behind the cat and the dog in the equations.
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

Question 10:
The star is inside how many circles?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Bắt đầu ngay
128 18.147